Dubbe, Berend (Bé)

Berend (Bé) Dubbe (Deventer, 1920 – Deventer, 2007), accountant, belastingadviseur, penningmeester VORG, waarnemend voorzitter VORG, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Gulden Adelaar (1966), Bucheliusprijs Vereniging Nederlandse Kunsthistorici (1977), Zilveren Anjer Prins Bernhard Fonds (1981), Internarional Medal to Non-British Pewter Greats Pewter Society (2005), zn. van Berend Dubbe (1891-), Timmerman en Hendrika Gesina Jansen (1888-).

Over Berend Dubbe:

– Dijk, L. van (2009) In memoriam Bé Dubbe. Overijsselse Historische Bijdragen,124, 5-6.

Werken van Berend Dubbe:

– Dubbe, B. (1958) De ,,kachelofen’’ in Oost-Nederland. Versln. en Medn. VORG.,73, 81-91.
– Dubbe, B. (1961) Bijdrage tot de geschiedenis van het muziekleven te Deventer tot het eind van de 18e eeuw. Versln. en Medn. VORG.,76, 111-155.
– Dubbe, B. (1962) Hessische glasexport naar Nederland.1 [1. In 1558 verzocht Lubbert Kremer aan het bestuur van Deventer te willen bemiddelen, teneinde het glaswerk, door hem gekocht in Hessen, naar Nederland via Bremen te mogen uitvoeren] Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 15, 299-310.
– Dubbe, B. (1962) Het tinnegietersambacht te Deventer. Versln. en Medn. VORG.,77, 37-148.
– Dubbe, B. (1963) In memoriam A. Dorgelo. Versln. en Medn. VORG.,78, 1-2..
– Dubbe, B. (1963) Deventer Geelgieters in de 17e en 18e eeuw. Versln. en Medn. VORG.,78, 119-130.
– Dubbe, B. (1965) Een tinnen avondmaalsbeker. Bijdragen en mededelingen, 28, 15-21
– Dubbe, B. & Nijendaal, J.J. van (1965) Tin en tinnegieters in Nederland. Zeist: De Haan.
– Dubbe, B. (1966) De kacheloven in onze gewesten. Lochem: De Tijdstroom.
– Dubbe, B. (1966) Enige opmerkingen aangaande de behandeling van de roerende monumenten in het deel Zuid-Salland van de beschrijving van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Versln. en Medn. VORG.,81, 131-136.
– Dubbe, B. (1970) ‘Is Johan van den Mynnesten de ‘Meester van Zwolle’? Nieuwe gegevens over zijn leven en werk’. Bulletin van het Rijksmuseum, 1970 (2), 55-65.
– Dubbe, B. (1974) De koperen en tinnen “Ampts-kannen” van de Nijmeegse gilden. Antiek, 9, 561-640.
– Dubbe, B. (1975) Vijftiende-eeuwse pelgrimssouvenirs.2 [2. Beschrijving van twee tinnen voorwerpen, gevonden te Deventer] Antiek, 10, 417-420.
– Dubbe, B., Nijendaal, J.J. van & Addink, W. (1976) Monumenten in zilver: Geschiedenis van het Zwolse stadszilver. Zwolle: Waanders.
– Dubbe, B. & Nijendaal, J.J. van (1978) Tin en tinnegieters in Nederland. Lochem: De Tijdstroom.
– Dubbe, B. (1979) Import van kacheltegels in de zestiende eeuw.3 [3. Betr. een request van Hanss Krafft bij het stadsbestuur van Deventer (1590) waarin sprake is van kacheltegels uit Hessen.] Antiek, 14, 519-523.
– Dubbe, B. (1980) Enige achttiende-eeuwse Amsterdamse vijzels. Antiek, 15, 399-401.
– Dubbe, B. (1980) Het Amsterdamse geelgietersambacht in de 17de eeuw. Enige meesters. Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek, 31, 137-153.
– Dubbe, B. (1981) Een met zilver ingelegde tabaksdoos van schildpad met een voorstelling van een Schiedamse branderij (1752). Antiek, 16, 518-523.
– Dubbe, B. (1982) De gekroonde X boven het keurmerk op tinwerk. Antiek, 17, 201.
– Dubbe, B. (1982) Gotische kandelaars uit Leidse bodem. Bodemonderzoek in Leiden, 4, 91-103.
– Dubbe, B. (1982) Een vijzel van Segewijn Hatijseren (1510).4 [4. Metaalgieter te Kampen] Antiek, 17, 539-542.
– Dubbe, B. & Marks, J. (1983) Twee Nijmeegse gildekannen: en hoe daaruit een tinverzameling groeide. Eindhoven: Druk BV.
– Dubbe, B. (1983) Het zilverwerk van hertog Karel van Gelre (1538). Antiek, 18, 287-302.
– Dubbe, B. (1984) De Nijmeegse stadskan (1574). Numaga, 31, 11-14.
– Dubbe, B. (1984) Een zeventiende-eeuwse Zwolse messenmaker. Antiek, 18, 403-406.
– Dubbe, B. (1984) Een Twentse ellemaat (1713). Antiek, 19, 480-481.
– Dubbe, B. (1985) Werkplaatsen en gereedschappen van laat-middeleeuwse leerbewerkers. In V.T. van Vilsteren & D.J. de Vries (Red.). Van Beek en Land en Mensenhand. (pp 156-163). Utrecht: Stichting Matrijs.
– Dubbe, B. (1985) Een rondzwervende valsemunter uit het begin van de zeventiende eeuw. Versln. en Medn. VORG.,100, 147-161.
– Dubbe, B. (1985) Van Vianen, nieuwe gezichtspunten blij ken niet houdbaar. Antiek, 20, 351-352.
– Dubbe, B. (1987) Een vondst van gotische kacheltegels in de Deventer binnenstad. Antiek, 22 (6), 329-336.
– Dubbe, B. (1987) Vijzels van Tilman to Stralen, Hendrick Wegewart de Jonge en Johan van Trier. Antiek, 22, 421-429.
– Dubbe, B. (1987) Een veertiende-eeuwse sleutel. Antiek, 22, 482-483.
– Dubbe, B. (1988) Bodemvondsten van fragmenten van zestiende-eeuwse faience-uilen. Mededelingenblad (130-131), 19-22.
– Dubbe, B. (1988) Een luidklokje uit 1569. Herinnering aan een reformatie. Antiek, 23, 135-141.
– Dubbe, B. (1988) Tinnen souvenirs aan Nederlandse zeehelden. Antiek, 23, 452-455.
– Dubbe, B. (1988) De val van het slot Puttenstein in 1375. Enige vondsten. Antiek, 23, 551-558.
– Dubbe, B. (1988) Een bodemvondst van een vijftiende-eeuwse tinnen kan te ‘s-Hertogenbosch. Antiek, 24, 168-171.
– Dubbe, B. (1989) De achttiende-eeuwse poort met beelden van het Bornhof te Zutphen. Antiek, 24, 234-239.
– Dubbe, B. (1989) Een zeventiende-eeuwse kleermakersschaar. Antiek, 24, 405-409.
– Dubbe, B. (1989) Een laat-middeleeuws tinnen zoutvat met strooigaatjes. Antiek, 24, 496-501.
– Dubbe, B. (1990) In memoriam Dr. A.C.F. Koch. Overijsselse Historische Bijdragen,105, 5-6.
– Dubbe, B. (1990) In memoriam Karel Berghuijs (6-9-1915-11-9-1989) Deventer jaarboek, 83-84.
– Dubbe, B. (1991) In memoriam Dr. A.C.F. Koch (17-7-1923 – 25-9-1990) Deventer jaarboek, 70-72.
– Dubbe, B. (1991) Een zestiende-eeuwse gepleisterde balk. Antiek, 26, 8-16.
– Dubbe, B. (1992) Dr. A.C.F. Koch 1923-1980. In Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A.C.F. Koch (1923-1990), (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 29) (pp. 9-18) Hilversum: Verloren.
– Dubbe, B. (1993) Bijdrage tot de kennis van de burgerkleding in de late middeleeuwen. Antiek, 27 (9), 432-448.
– Dubbe, B. (1993) Baggervondsten van tin en gres te Wijchen. Antiek, 27 (10), 498-502.
– Dubbe, B. (1996) Een verguld-zilveren stadsbeker van Vollenhove uit 1682. Versln. en Medn. VORG.,111, 93-104.
– Dubbe, B. (1999) Zwols zilver: Het Zwolse goud- en zilversmidsambacht en zijn meesters. Zwolle: Waanders
– Dubbe, B. (2000) Een brief van de Haagse zilversmid Gerard de Bruijn uit 1668. In J.P. van Rijen (Eindred.) De Stavelij in zilver: 25 jaar Zilverclub. (pp. 145-147).
– Dubbe, B. (2000) Een boedelinventaris van een Deventer kanunnik omstreeks 1518. In D. Kicken, A.M. Koldeweij & J.R. ter Molen (Red.). Gevonden voorwerpen: Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen (Rotterdam papers, 11), (pp. 96-101) Rotterdam: BOOR.
– Dubbe, B. (2007) Vrome bruiloftsgangers : de kroonluchters van de Nijmeegse Stevenskerk. Jaarboek Numaga, 54, 45-57.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.