Vries, Thomas Joseph (Thom) de

Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries (Zwolle 10 februari 1904 1 [1. Wie Was Wie ] – Zwolle 30 mei 1975 2 [2. Nederlandsch Archievenblad, 1975, p. 94.]), gemeente-archivaris van Zwolle, zn. van Dirk Petrus de Vries (1869 3 [3. Wie Was Wie ] – 1950 4 [4. Wie Was Wie ]), winkelier en Dorothea Maria Johanna Wentholt (1874 5 [5. Wie Was Wie ] – 1952 6 [6. Wie Was Wie ]).

Thom. in het archief te Zwolle. Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Thom. in het archief te Zwolle.
Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Over Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries:

– Gouw, J.L. van der (1975). In Memoriam Thom. de Vries Nederlandsch Archievenblad, 79 (4), 416-419.

Werken van Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries:

– Vries, Th.J. de (1941). Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 – 1941. Zwolle: Firma J.H.M. Waanders.
– Vries, Th.J. de (1943). Neercassel’s dood. Waeyer’s laatste levensjaren. Een Carton tot de geschiedenis van het Aartspriesterschap van Salland. Versln. en Medn. VORG, 59, 51-84.
– Vries, Th.J. de (1945). Gildenwoelingen en interdict te Zwolle 1413-1416: Een bijdrage tot de kennis van het Anticlericalisme in de middeleeuwen. Versln. en Medn. VORG., 60, 54-90.
– Vries, Th.J. de (1946). Gildenwoelingen en interdict te Zwolle 1413-1416 (aanvullingen en verbeteringen). Versln. en Medn. VORG., 61, 126-130.
– Vries, Th.J. de & Meulemeester, P.J.A.J. (1948). Pro memoria. Een likkepot om het geheugen te versterken. Versl. en Meded., 63, 182-187.
– Vries, Th.J. de (1946). Collaborateurs 1672 Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1946). De stille straat Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1948). Vigilate et orate. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.

Thom achter het Schnitgerorgel in de Grote Kerk te Zwolle. Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Thom achter het Schnitgerorgel in de
Grote Kerk te Zwolle.
Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

– Vries, Th.J. de (1950). Politie ende iustitie. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1950). Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1951). Vive Swol. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1953). Zwollae Montratio. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1953). Panta Rhei. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1954). Geschiedenis van Zwolle 1: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Vries, Th.J. de (1954). Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1956). Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1956). Speculum superstitionis. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1957). Mercator sapiens. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de & Smit, prof.dr. W.A.P. (Red.) (1958). Overijsselse portretten. Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Vries, Th.J. de (1958). Rotat Omnia Fatum. Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1959). Zwolle Gids en Kroniek. Historische gids voor Zwolle’s binnenstad, ten dienste van allen die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen. (2e druk). Zwolle: Gemeentebestuur.
– Vries, Th.J. de (1959). Habent sua fata libelli. Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1960). Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1961). Geschiedenis van Zwolle 2: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Vries, Th.J. de (1961). Angst dierbare vijandin. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1962). Nescire quaedam magna pars sapientiae est. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1963). Permitte divis cetera. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1963). Hora Ruit, Tempus Fluit. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1965). Festina Lente. Haast u langsaam! Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1966). Rijmen van J.C. Pruimers. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Pijman, G.J. & Vries, Th.J. de (Red.) (1967). G.J. Pijman. De geschiedenis van een singulier personage… Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1968). Scholoum 1969. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.
– Vries, Th.J. de (1969). Swoll, vive valeque. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.

_____________
– Hul, R.M. van ’t. (juli, 2016) Bibliografie van Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries (Zwolle 10 februari 1904 – Zwolle 30 mei 1975).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.