Engelen van der Veen, Gerrit Abraham Jan van

Mr. Gerrit Abraham Jan van Engelen van der Veen (Kampen 17 april 1884 - Kampen 1 juli 1933) zn. van Teunis Johannes van der Veen (1836-1898), steenfabrikant en Cornelia Adriana van Engelen (1847-1927).

Over Mr. Gerrit Abraham Jan van Engelen van der Veen:

- Moerman, H.J. (1934) In memoriam G.A.J. van Engelen van der Veen. Versln. en medn. VORG, 50, 1-5.
- Moerman, H.J. (1934) Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen. Versln. en medn. VORG, 50, 119-123.
- Gevers, A.J. (2008) De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel. Zwolle : Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

Werken van Mr. Gerrit Abraham Jan van Engelen van der Veen:

- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1921) Voedergronsen (de Mheen te Elburg) Bijdr. en Meded. Gelre, 24 51-66.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1921) De bedijking langs de de Zuiderzee ten Noorden van Elburg. Bijdr. en Meded. Gelre, 24, 67-75.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1921) Iets over rumynge. Versln. en medn. VORG, 38, 20-57.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1921) Zijn door den raadhuisbrand van 1543 de oude Kamper archiefstukken verloren gegaan? Versln. en medn. VORG, 38, 58-67.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1922) Het Goor te Elburg. Bijdr. en Meded. Gelre, 25, 35-?
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1922) Voedergronsen (de Mheen te Elburg) Bijdr. en Meded. Gelre, 25 88.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1922) De verdeeling van Mastenbroek. Versln. en medn. VORG, 39, 1-25.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1922) De bezittingen van het St. Odulfsklooster. Versln. en medn. VORG, 39, 26-32.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1922) Aanteekeningen uit de kerkelijke geschiedenis van Oldemarkt, Paaslo en IJsselham. Versln. en medn. VORG, 39, 33-126.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1923) Het vierde Zeeland der Friezen Versln. en medn. VORG, 40, 57-100.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1924) Stichting van de parochie Mastenbroek. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (49), 51-69.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1924) Het archief van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Vollenhove. Verslagen omtrent’s Rijks oude archieven, 44 (bijl. 3), 475-520.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1924) De Bedijking van den Ijssel en zijn Monden. Versln. en medn. VORG, 41, 1-44.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1924) Geschiedkundige atlas van Nederland: Marken in Overijssel Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1925) Marke-varia : I. Extract uit het markenboek van Wedehoen en Cotwijck. II. Scheydonge van Dam-, Daerler-, Hexeler- ende Hulsener Marckten. De Buurbrief van Welsum. De markecedule van Dammarke. Confirmeerde merkencedele van Dammercke : anno 1617, den 14 maij Versln. en medn. VORG, 42, 119-141.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1925) Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 16e stuk: Stadregt van Hardenberg en Stadregt van Diepenheim. Zwolle: Tijl
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1926) De verhouding van de Gemeente Zwolle tot het Weeshuis der N.H. Gemeente aldaar. Zwolle.
- Engelen van der Veen, G.A.J., Kuile, G.J. ter, & Schuiling, R. (Red.). (1931) Overijssel Deventer: A.E. Kluwer.
- Engelen van der Veen, G.A.J. van (1937) Het ontstaan van Kampen en de vorming van het stadsgebied. Versln. en medn. VORG, 53, 64-92.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.