Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1841. Zesde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1840

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1841. Zesde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1840.

INHOUD

– Zons- en Maanverduisteringen.
– Jaartellingen en Feestdagen.
– Kalender.
– Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

– Avoort, een grenspunt tusschen de marken Notter en Noetzele, door J.H. Halbertsma.
– De memorie van Sinte Cunera te Kampen, door J. Moulin.
– Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming in Overijssel, door P.C. Molhuijsen.
– De ingemetselde steen in den muur der St. Michielskerk te Zwolle, door L. Bethmann, medegedeeld door P.C. Molhuijsen.
– Engeland en Engelanderhold, door P.C. Molhuijsen.
– Godsdienst, door G. ten Bruggencate Hz.
– De Plechelmi-Kerk te Oldenzaal en iets over den H. Plechelmus, door J. Weeling.
– Geschilderde familie-glazen, op de Havezate de Leemcuile, nabij Dalfsen, eertijds aanwezig.
Een Overijsselsche gedenkpenning, door J.M. v. R.
– Huldiging van Bisschop Frederik van Baden te Deventer, door P.C. Molhuijsen.
– Arriaan, Klikspoan! door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
– Iets over het verbeteren der handels-communicatien van de Provincie Overijssel met Duitschland, door J. van Doorninck.
– Mededeelingen, door T.W. van Marle.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.