Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1840. Vijfde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1839.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1840. Vijfde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1839.

INHOUD

Jaartellingen en Feestdagen.
Zons- en Maanverduisteringen.
Kalender.
Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

De afleiding van het woord kerk, door J. Weeling.
Overijsselsche en Twentsche woorden en uitdrukkingen, door J. Helderman.
De Memoriën te Kampen, door E. Moulin.
De heidens in Overijssel, door P.C. Molhuijsen.
Het beleg van Deventer door Prins Maurits in het jaar 1591, door W.H. Cost Jordens.
De Waag te Deventer, door P.C. Molhuijsen.
De ketel aan de Waag te Deventer, door W.H. Cost Jordens.
Bevers in den IJssel, door P.C. Molhuijsen.
Gedachten bij het graf van Mr. Rhijnvis Feith, te Zwolle, door A. Elberts.
De tempelheeren te Espelo, door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Albertus en Stephanus Wijnand Pighius, door Mr. P. Bosscha.
Breef van Swooflings binte oet Amsterdam an zien volk in de Lutte bij Oldenzel, door G.A.C.W. Marquis de Thouars.
Verslag van een uitstapje naar de Heriker bergen, door Graaf F. van Bijlandt.
Paascheijeren, door J.H. Halbertsma.
Geschil over het spelen van comedien in 1671, door W. van der Linde Hz.
Wanneer zal langs den IJssel eene overstrooming komen als die van ofen en pest in 1838, door T.W. van Marle.
Het testament van Anna van Twickel en Balthazar Boedeker, W.H. Cost Jordens.
Eyn schön westfools gedicht ter eerden den eeselwurdigen Beerent von Galen, byschaup, in Westfoolen.
Uit eene lezing in brokken. Wat brömmegge al zoo zê (ten minsten zoo as den assessor et an Jôpek vertelden). En vos en en epken, door T.W. van Marle.
Een brief van den Hertog van Alva.
Eene kleine bijdrage tot de gewoonte onzer voorvaderen, door P.C. Molhuijsen.
Bijdrage tot de geschiedenis der staathuishoudkunde in Overijssel. Uit het midden der 18e eeuw, door J. van Doorninck.
Voorheen en nu, door H. van der Wijk.
Vraag, ter beantwoording voor een volgenden jaargang, door J.H. van Hateren, wz.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.