Schmidt, Frederik Wilhelm (Frits)

Dr. Frederik Wilhelm (Frits) Schmidt (1951), historicus, directie Almere College (Dronten)

Werken van Dr. Frederik Wilhelm (Frits) Schmidt:

– Schmidt, F.W. (1979) De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw (Scriptie M.O.). Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schmidt, F.W. (1982) Sociaal-economische ontwikkelingen tussen 1500 en 1800. In: F. Pereboom (Red.), Uit de geschiedenis van Hasselt (pp. 49-56). (Publikaties van de IJsselakademie 15), Kampen: Stichting IJsselacademie.
– Schmidt, F.W. (1982) Het gemeentebestuur en de crisis van de jaren dertig. In: F. Pereboom (Red.), Uit de geschiedenis van Hasselt (pp. 173-187). (Publikaties van de IJsselakademie 15), Kampen: Stichting IJsselacademie.
– Schmidt, F.W. (1984) Hasselt. Overijsselse Historische Bijdragen, 94, 197-209.
– Becker, H. & Schmidt, F.W. (1988) De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw. Hasselt Historiael, 5 (2), 22-25.
– Schmidt, F.W. (1989) Hasselt tussen de korte verklaringe van 1655 en de deductie van 1786(Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit?, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Schmidt, F.W. (1991) De Veersteeg. Hasselt Historiael, 8 (3), 16-19.
– Schmidt, F.W. (1991) Gezondheidszorg in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Hasselt Historiael, 8 (4), 20-23.
– Schmidt, F.W. (1992) De armenzorg in Hasselt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hasselt Historiael, 9 (1), 6-7.
– Schmidt, F.W. (1992) Landbouw rondom 1900. Hasselt Historiael, 9 (2), 10-11.
– Schmidt, F.W. (1992) Onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hasselt Historiael, 9 (4), 16-18.
– Schmidt, F.W. (1993) De openbare veiligheid rondom 1900. Hasselt Historiael, 10 (2), 20-23.
– Schmidt, F.W. (1994) “Te laate genodigt of in ’t geheel vergeten”: De positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel, 1621-1795 (Proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht.
– Schmidt, F.W. (1994) De nijverheid in Hasselt rondom 1900. Hasselt Historiael, 11 (2), 15-19.
– Schmidt, F.W. (1995) Verkeer in Hasselt rond 1900. Hasselt Historiael, 12 (1), 8-10.
– Schmidt, F.W. (1995) Kerkelijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Hasselt Historiael, 12 (3), 7-9.
– Schmidt, F.W. (1996) “Bevolking en het bestuur van Hasselt in de negentiende eeuw en aan het begin van twintigste eeuw”. Hasselt Historiael, 13 (2), 2-4.
– Schmidt, F.W. (1998) Regenten van een kleine stad. Overijsselse historische bijdragen, 113, 66-79.
– Schmidt, F.W. (1999) De relatie Hasselt-Rouveen-Staphorst. Hasselt Historiael, 16 (2), 12-16.
– Schmidt, F.W. (2000) Hendrik van Wilp. Hasselt Historiael, 17 (3), 16.
– Schmidt, F.W. (2001) De rechtspraak van Willem de Goede. Hasselt Historiael, 18 (1), 21-22.
– Schmidt, F.W. (2001) “Te laate genodigt of in ’t geheel vergeten”. Hasselt Historiael, 18 (3), 23-24.
– Schmidt, F.W. (2001) “Te laate genodigt of in ’t geheel vergeten”: De positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621-1795. (Publikaties van de IJsselakademie 134), Kampen: Stichting IJsselacademie.
-Schmidt, F.W. (2002) Een reisverslag uit het midden van de zeventiende eeuw. Hasselt Historiael, 19 (2), 11.
– Schmidt, F.W. (2003) Ds. Spies, een frauderende dominee. Hasselt Historiael, 20 (4), 13-14.
– Mooijweer, J., Coster, W., Schmidt, F.W. & Kummer, P.J. (2003) “Uit den ash kolk der vergetelheid”: Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002. (Publikaties van de IJsselakademie 164), Kampen: Stichting IJsselacademie.
– Schmidt, F.W. (2004) Dichtkunst in Hasselt in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Hasselt Historiael, 21 (3), 4-5.
– Schmidt, F.W. (2005) Hasselt en de synode van Dordrecht. Hasselt Historiael, 22 (3), 7-8.
– Schmidt, F.W. (2005) Hasselt, Van Hattem en Daendels. Hasselt Historiael, 22 (4), 21.
– Schmidt, F.W. (2006) Hasseltenaren overzee. Hasselt Historiael, 23 (3), 3-4.
– Schmidt, F.W. (2006) In vreemde ogen. Hasselt Historiael, 23 (3), 18-19.
– Schmidt, F.W. (2006) “’t Lijkt waarlijk precies den gemeenteraad van Elburg wel”: De leerlingenverenigingen van de stedelijke gymnasia van Kampen, Zwolle en Deventer aan het eind van de negentiende eeuw tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Overijsselse historische bijdragen, 121, 157-178.
– Schmidt, F.W. (2007) “Volksraadplegingen en verkiezingen”, Hasselt Historiael, 24 (2), 24-25.
– Schmidt, F.W. (2007) Hasselt, handelsstadje in de schaduw van Zwolle. Overijsselse historische bijdragen, 122, 94-100.
– Schmidt, F.W. (2007) Steenwijk, strategisch gelegen langs de noordgrens. Overijsselse historische bijdragen, 122, 141-148.
– Schmidt, F.W. (2008) Bevolking en draagkracht. Overijsselse historische bijdragen, 123, 214-241.
– Schmidt, E & Schmidt, F.W. (2009) Hasselt toen & nu Zuidwolde: Golff Supermarkt Hasselt.
– Schmidt, F.W. (2009) Een kanaal als bodemloze put. De Stentor, 16 juni 2009, 11.
– Schmidt, F.W. (2010) Reactie op ‘Kruisvaarders en Perlgrims’. Hasselt Historiael, 27 (3), 35-36.
– Schmidt, F.W. (2011) Dedemsvaart: monument voor Willem Jan baron van Dedem : Stichter van de Dedemsvaart In. W. Coster & J. ten Hove (Red.) Plaatsen van herinnering: Overijssel. (pp. 74-85) Amsterdam/Zwolle: Bert Bakker/Historisch Centrum Overijssel
– Schmidt, F.W. (2011) Hasselt: de Heilige Stede : Een herleefde bedevaart. In. W. Coster & J. ten Hove (Red.) Plaatsen van herinnering: Overijssel. (pp. 168-181) Amsterdam/Zwolle: Bert Bakker/Historisch Centrum Overijssel.
– Schmidt, F.W. (2013) Hasselt scharnierpunt tussen noord en zuid, oost en west. Overijsselse historische bijdragen, 128,173-203.
– Schmidt, F.W. (2014) De Maatschappij van Weldadigheid in Overijssel. Overijsselse historische bijdragen, 129, 149-150.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.