Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1836. Eerste Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1835.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1836. Eerste Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1835.

Titelpagina

INHOUD

Jaartellingen en Feestdagen.
Zons- en Maanverduisteringen.
Kalender.
Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

Levensberigt van St. Lebuinus.
Belegeringsmanier der veertiende eeuw.
Geschiedkundige herinneringen van Hardenberg.
Geschiedkundige herinneringen van Genemuiden.
Gerrit van Riemsdijk.
Het huis te Rechteren.
Jacob van Steenbach.
Proeve ter zamenknooping van het begin der Overijsselsche historie met de algemeene vaderlandsche geschiedenis.
Bezwering van eene tooveres te Kampen.
De moedertaal.
Samensprôke tusschen en snaak zoo as der gelukkig néèt in de mennigte zint en en heerenknecht déè gien boe of ba zê, op de markt te Deventer van vergange vrijdag.
Emillie van Nassau een historisch verhaal.
De Binnen-Saxen-Sassijnck- of Sassanpoort te Zwolle.
Het leven.
De bekeerde dronkaard. (op eene daadzaak gegronde anekdote.)
Huig de Groot.
De sneeuwvlok.
Een woord tot de lezers van het volgende woordenboekje.
Woordenboekje van het Overijssels. proeve van J.H. Halbertsma.
Twenther brul’fteleed.
Ophelderingen.
Lijsten van afgeleide woorden.
Sanskritsche woordafleidingen.
Een doctor aan een meisje dat hem om een Sint-Nikolaas vroeg. [bladvulling.]

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.