Gelderen, Jacob (Jaap) van

Drs. Jacob (Jaap) van Gelderen (Rotterdam 31 oktober 1943), studeerde theologie Kampen (Oudestraat) (1964-1975), bestuurslid van het Kamper studentensociëteit (1966-1968?), docent kerkgeschiedenis en archivaris (THUK) (1975-2006), schrijver, zoon van Hendrik Teunis van Gelderen (1900-1970), transportondernemer en Christina Kleingeld (1911-1991)

Werken van Jaap van Gelderen:

– Gelderen, J. van (1974) ’t Werd Kampen Kamper almanak 207-229.
– Gelderen, J. van, Plomp, J. & Veenendaal, W.C. (Red.) (1975) Honderd plus tien : de Gereformeerde Kerken in Nederland en haar hogeschool te Kampen Kampen : Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
– Gelderen, J. van (1978) In de mediene : introductie in het historisch onderzoek naar het Joodse leven in het land van IJssel en Vecht In, Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht 2 (pp. 49-75)
– Gelderen, J. van (1979) Begraafplaatsen vertellen veel over geschiedenis van Joden. IJsselacademie, 2 (1), 1.
– Gelderen, J. van (1979) Veilige stad… : Schets van de geschiedenis van de Joodse gemeente in Kampen. Amsterdam : Pampiere Wereld.
– Gelderen, J. van (1981) Het huis des levens. Jaarboeken Overijssel 117-140.
– Gelderen, J. van (1982) Kroniek van de Jodenvervolging Kampen 1940-1945. Kamper almanak 305-318.
– Gelderen, J. van (1983) Boekenbos 1883-1983 Kampen : Bos Boeken.
– Gelderen, J. van (red.) (1985) Fragmenten : Joods leven in Zwolle en omgeving (Publikaties van de IJsselakademie 30), Kampen : IJsselakademie. – Gelderen, J. van (1988) Een historisch beeldverslag. Theologische Universiteit Kampen. Kampen : J.H. Kok.
– Gelderen, J. van (1988) Theologische Universiteit Kampen : een historisch beeldverslag. Kampen : J.H. Kok.
– Gelderen, J. van (1988) Een Beatrix in onze stad. IJsselacademie, 11 (2), 33-35.
– Gelderen, J. van (1989) De jongens en mannen van de Koselgroep. IJsselacademie, 12 (4), 74-78.
– Gelderen, J. van & Schilder, K. (1989) Prof. dr. K. Schilder. IJsselacademie, 12 (4), 80-86.
– Gelderen, J. van & Driel, D. van (1990) Kinderen verhalen van de oorlog. Kampen 1940 – 1945. Kampen : Uitgeversmaatschappij J.H. Kok.
– Gelderen, J. van (1990) Nogmaals: prof. dr. K. Schilder. IJsselacademie, 13 (4), 104.
– Gelderen, J. van (1991) Petrus Biesterveld, praktisch theoloog. Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5 57-77.
– Gelderen, J. van (1993) Kerkelijke geschiedenis : Zeventiende en Achttiende eeuw. In H.J.J. Lenferink (Red.), Geschiedenis van Kampen 1 : ‘‘Maer het is hier te Campen’’ (pp. 145-218). Kampen: IJsselakademie.
– Gelderen, J. van (1993) Joden in Overijssel. In Over ziel en zaligheid : geloofsbeleving in Overijssel pp. 104-112. Zwolle – Waanders Uitgevers.
– Gelderen, J. van & Rozemond, F. (1994) Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen, 1854-1994 Kampen – Kok.
– Gelderen, J. van (1994) Uitgever & auteur : J.H. Kok over Dr. A. Kuyper Kampen : Kok.
– Gelderen, J. van (1994) Nacht in ‘de Bonte Os’ : verhalen uit de negentiende eeuw Kampen : Kok.
– Gelderen, J. van (1995) Bijdrage aan een discussie: de Joden van Ommen. IJsselacademie, 18 (2), 34-40.
– Gelderen, J. van (1995) Tussen traditie en assimilatie : de levensgeschiedenis van een Kamper Israëliet Kamper almanak, 231-244.
– Gelderen, J. van (1995) De voormalige synagoge in Kampen. Kamperveen: Arbel GPB
– Gelderen, J. van (1996) Jacob van Lennep bij ‘Orde en Vlijt’ Kamper almanak, 175-176.
– Gelderen, J. van (1996) Een winterse vertelling of: De levend-dode Kamper dominee Petrus Plancius 1584-1651. IJsselacademie, 19 (2), 34-40.
– Gelderen, J. van (1997) Een memorandum: honderdvijftig jaar synagoge aan de IJsselkant. IJsselacademie, 20 (2), 42-45.
– Gelderen, J. van (1999) Simon van Velzen : capita selecta (Kamper miniaturen 1) Kampen : Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit Kampen.
– Gelderen, J. van (1999) Petrus Biesterveld : navolger (Kamper miniaturen 3) Kampen : Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit Kampen.
– Gelderen, J. van (1999) Het experiment Kampen: De Theologische School in Kampen 1854-1896. IJsselacademie, 22 (1), 7-23.
– Gelderen, J. van (2000) Tamme Foppes de Haan : professor (Kamper miniaturen 5) Kampen : Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit Kampen.
– Gelderen, J. van (2000) Een jongenstijd in Kampen; de jeugd van Jan Hendrikus Kok (1871-1940), uitgever te Kampen IJsselacademie, 23 (4), 104-111.
– Gelderen, J. van, Ravensbergen, C. & Berg, J. van den (2000) Classicale acta, 1573-1620 : VI: Provinciale synode Overijssel, Classis Deventer 1601-1620, Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620, Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620 Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
– Gelderen, J. van (2001) Frouwe Venema : een verstandige vrouw (Kamper miniaturen 7) Kampen : Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit Kampen.
– Gelderen, J. van (2001) ‘‘Zij zijn Kampers…’ : De stad in teksten en documenten. In J. Kummer (Red.), Geschiedenis van Kampen 2 : ‘‘Zij zijn Kampers…’’ (pp. 211-286). Kampen: IJsselakademie.
– Gelderen, J. van (2001) Zwolse schetsjes. De schrijver J.K. van Eerbeek en de anderen. In J. van Gelderen, A. van ’t Riet – F. Rozemond (Red.) Cruut-hof: Opstellen voor Kees de Kruijter (pp. 187-200). Kampen: Uitgeverij J.H. Kok.
– Gelderen, J. van (2003) Jop Groen revisted : Kamper stukjes Tweede verzameling door Jaap van Gelderen 1943 – 31 oktober – 2003. Kampen: Jaap van Gelderen
– Gelderen, J. van (2003) Een briefwisseling uit 1942. IJsselacademie, 26 (1), 10-20.
– Gelderen, J. van (2003) Een afgeronde herinnering. Een literaire wandeling door het stadje K. van Willem G. van Maanen. Kampen: IJsselakademie.
– Gelderen, J. van & Houtman, C. (Red.) (2004) Profiel : theologiebeoefening in Kampen 1970-1990 Kampen : Kok.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.