Horst, G.J. (Gert) van der

G.J. (Gert) van der Horst (1963), Hogeschoolhoofddocent Lerarenopleiding Windesheim (2011-heden), Opleidingsmanager Lerarenopleiding VO/BVE Windesheim (2002-2011), Docent Geschiedenis/Lerarenopleider Hogeschool Windesheim (2002-2007), Prefect (Coördinator) en docent geschiedenis Thomas a Kempiscollege Zwolle (1998-2003), Docent Geschiedenis en Nederlands I.S.G. Arcus, Lelystad (1988-1998).

Werken van G.J. (Gert) van der Horst:

– Horst, G.J. (1988) Zwolle 1848. Een onderzoek naar de achtergronden van degebeurtenissen te Zwolle in het revolutiejaar 1848. Zwols Historisch Jaarboek, 5, 82-106.
– Horst, G.J. (1992) De geest van de vooruitgang. Liberalen in Zwolle 1848-1853. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen
– Horst, G.J. van der (1993) Koninklijk bezoek: Willem III in Zwolle. Zwols Historisch Tijdschrift, 10 (3), 76-80.
– Horst, G.J. van der (1995) B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884). Zwols Historisch Tijdschrift, 12 (4), 139-141.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.