Jongh, Evert Dirk Johannes de

Evert Dirk Johannes de Jongh (Tiel 1 januari 1859- Kampen 24 januari 1934 1 [1. Wie Was Wie ]), Leraar HBS, Leraar Openbare Meisjesschool en Nijverheidsschool, Directeur Avondlyceum voor Handel- en kantoorbedienden 2 [2. Familiegeschiedenis van H.W. de JONGH ], zn. van Evert Dirk Johannes de Jongh (1824-1895), bouwkundige en Hendrika Lamberdina van Vleuten (1816-1895). Gehuwd 3 [3. Wie Was Wie ] te Zutphen op 18 augustus 1887 met Marchien Kat (Assen 23 augustus 1861 4 [4. idem ] – Kampen 7 maart 1945 5 [5. idem ]), dr. van Pieter Kat (1811-1881), mandenmaker en Lammechien Nijmeijer (1820-1872)

Werken van Evert Dirk Johannes de Jongh:

– Jongh, E.D.J. de (1888) De bouwmeesters van de Bovenkerk. Bouwkundig Weekblad 6 [6. Orgaan van de Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst.],8 (10), 61-63.
– Jongh, E.D.J. de, (1904) Het Gothische huis te Kampen. Bouwwereld 249.
– Jongh, E.D.J. de, (1904) Kampen’s heden en verleden. Zwolle: La Rivière & Voorhoeve
– Jongh, E.D.J. de, (1905) Het voormalig Minnebroedersklooster te Kampen. De Tijdspiegel, 62 (3), 266.
– Jongh, E.D.J. de, (1907) Jacob van Campen. De Tijdspiegel, 64 (3), 215-229.
– Jongh, E.D.J. de, (1907) De Remonstrantsche troebelen te Kampen in de XVIIde eeuw. De Tijdspiegel, 64 (4), 378-394.
– Jongh, E.D.J. de, (1910) Het Burgerweeshuis te Kampen. Eigen Haard 489-492.
– Jongh, E.D.J. de (1921/22) Onze kerkgezang. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 22, 397.
– Jongh, E.D.J. de (1921) Op den 300-jarigen sterfdag van Hendrick de Keyse. Vragen van den Dag, 36, 371.
– Jongh, E.D.J. de (1924) Hemony redivivus. Vragen van den Dag,7 [7. Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz.] 39, 918-923?.
– Jongh, E.D.J. de (1924/25) Iets over onze kerkorgels. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 25, 8, 66.
– Jongh, E.D.J. de (1924/25) Het tweede gebod en de versiering der kerken. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 25, 458, 545
– Jongh, E.D.J. de, (1929) Caspar Holstech, de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Kampen. De Bazuin, 77 (50, 13 december).
– Jongh, E.D.J. de, (1931) Nicolaas de la Planque, predikant te Kampen 1619-1634. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 31 (afl. 8), 316-326.
– Jongh, E.D.J. de, (1932) Van de Gereformeerde Kerk in Overijssel in de eerste jaren na haar vestiging. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 32 (afl. 7), 281-301.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.