Duijs, Peter

Peter Duijs (Duys), (Dennenburg 3 oktober 1822 – Kampen 22 november 1899), godsdienstonderwijzer te Eibergen en Kampen, zn van Hubertus Duijs en Judith Joanna Cornelia Middeldorff. Gehuwd op 16 december 1848 te Eibergen met Johanna Aleida Prakke (Eibergen 1823- Kampen 14 december 1874), dr. van Jan Jans Prakke en Johanna Gesina Hagens.

Over Peter Duijs (Duys):

– NN (1888-1891). Peter Duys. In F.J. van den Branden & J.G. Frederiks (Red.), Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. (2e druk, pp. 223). Amsterdam: L.J. Veen.
– Houtman, C. (2011). Kampen in de novellen van een vergeten schrijver. Kamper Almanak, 2011, 91-128.
– Houtman, C. (2011). Goede zaadkorrels voor jeugdige harten: Godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899) schrijft voor de jeugd. Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 15 (1), 22-33.
– Houtman, C. (2013). Een indirecte blik op het onderricht van een negentiende-eeuwse godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899). Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 36 (78), 32-49.
– Houtman, C. (2013). Even aan de vergetelheid ontrukt Peter Duijs (1822-1899). Boekenpost, 21 (123), 16-18.

Werken van Peter Duijs (Duys):

– Duijs, P. (1850?) Levensschetsen van jeugdige Christenen. Amsterdam: J.D Sybrandi.
– Duijs, P. (1850) Hoe men gelukkig wordt. Zedelijke verhalen. Amsterdam: J.D Sybrandi.
– Duijs, P. (1850) Gebedenboekje voor kinderen, bevattende 75 korte gebeden, voor verschillende gelegenheden. Kampen: Gebroeders Fels.
– Duijs, P. (1850) Christelijk Feestboekje voor de Jeugd. Met een voorwoord van M.A. Amshoff, Predikant te Groningen. Kampen: Gebroeders Fels.
– Duijs, P. (1850) Kinder-bijbel of De bijbelsche- en kerkelijke geschiedenissen gemeenzaam en bevattelijk verhaald voor jonge kinderen. (1e stukje) Kampen: K. van Hulst.
– Duijs, P. (red.) (1851-1854) Spiegel voor jonge lieden. Godsdienstige en zedelijke tafereelen en verhalen. (Jeugdblad) Kampen: K. van Hulst.
– Duijs, P. (1853) Vraagboekje over de Geschiedenis der Christelijke Kerk. Dordrecht: H.R. van Elk.
– Duijs, P. (1854) Bijbelsche kinderen. Een nuttig en aangenaam geschenk voor de jeugd Kampen: I.M.J. van Nes.
– Duijs, P. (1855) Een schuldige. Vaderlandsche letteroefeningen, 1855 (2) 332-359.
– Duijs, P. (1855) Josephine. Vaderlandsche letteroefeningen, 1855 (2) 611-630.
– Duijs, P. (1856) Beeldengalerij van belangrijke Christenen voor de kerkhervorming. (2e stukje) Kampen: K. van Hulst.
– Duijs, P. (1856) Herman van Grafhurst. Vaderlandsche letteroefeningen, 1856 (2), 516-550.
– Duijs, P. (1856) Eene ontvoering in de zestiende eeuw. Vaderlandsche letteroefeningen, 1856 (12), 578-604, (13), 628-644.
– Duijs, P. (1856) Het Kleedje. Een tafereel uit de veertiende eeuw. Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. (2), 113-155.
– Duijs, P. (1858) Radboud’s Dochter en andere novellen uit onze historie. Amsterdam: J.M.E. Meijer.
– Duijs, P. (1858) Rembrandt’s mededinger (1659) Europa, II, 118-148.
– Duijs, P. (1862) Historische kinderen. Een geschenk voor de jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
– Duijs, P. (1864) Deugd en ondeugd. Een verhaal voor de Jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
– Duijs, P. (1864) Vermaarde Nederlanders, geschetst voor de jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
– Duijs, P. (1880) Mornesteen Europa, III, 1-55.
– Duijs, P. (1886) Een bastaard. Historische novelle. Europa, IV, 109-159.
– Duijs, P. (1890) ‘Een socialist’. Europa, I, 1-34.

Category(s): Auteurs
Tags: ,

Comments are closed.