Kloosterleven te Campen 1371

|pag. 187|

KLOOSTERLEVEN TE CAMPEN 1371.

_______

     ,,Int Jaer ons heren dusent driehondert Een ende tsouentich dies anderen daeghs na santghanghe hebben Scepen ende Raet in Campen mit der ghemeente ouerdraghen Jnt ijerste dat ghiene vrouwe naeme zullen ghaen in dier marten huus noch bynnen Jnt Cloester dier mynrebroeder anders dan Jn die kercke ende jnt bichthuijs alz bij eere pene van tien ponden half ter Stat behoef ende half tes ghenes behoef diet meldet Voertmer zoe en zullen die broeder niet ghaen in der baghinen kameren als bij verluijste dier baghijnen prouede, Jn welker baghinen kameren zie ghengen.
Mer hebben zie te spreken mit enigher baghijnen dat zullen zie doen op eijner zedelen, die men zetten sal buijten die kameren ende mit openen doeren Voertmer soe en salmen noch te vigili noch te mijsse noch te ghienen tijden in dier mijnrebroeder kercken mijn offeren oft in die kijsten werpen dan eenen oelden schilt 1 [1. In een stuk van 1370 in het Kamper archief wordt het O. Schild tegen 53 grooten berekend.]), dat zij an broede oft an ghelde bij x ponden half ter Stat behoef ende half tes ghenen behoef die dat meldet Voertmer soe en sal nemant die mijnrebroderen gheuen dies Jaers meer dan twie als zie om ghaen bidden Jn dier stat Jn die huijs, dat es tverstaene Eens vor middewinter ende eens vor paesschen als bij x ponden in manieren voerss.’’ (Kamper Archief, no. 173.)

V. D.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.