Colofon

Colofon
Uitgave: provincie Overijssel
Auteur: mr. Caspar van Heel
Geraadpleegde archieven: Rijksarchief in Overijssel te Zwolle:
– archief ridderschap en steden, 1578-1798
– archief provinciaal bestuur, 1813-1920
– doop-, trouw- en begraafregisters, 1542-1811
– registers van de burgerlijke stand, 1811-1932
Gemeente-archieven van Deventer, Kampen en Zwolle:
– bevolkingsregisters
Centraal bureau voor genealogie
Adviezen: jhr. A.J. Gevers, A.J. Mensema en J.H. Wigger, medewerkers van het Rijksarchief in Overijssel
Illustraties en foto’s: omslag (nieuwe gebouw), Studio Gosse de Vries, Wijnjewoude
omslag (achtergrond), Fotovakshop, Zwolle
omslag (tekening), pag. 10, 14, 15, 59, 70, 71, 80, 81, Rijksarchief in Overijssel, Zwolle
binnenkanten omslag, pag. 30, 41, 76, 79, 90, 93-98, provincie Overijssel, Zwolle
pag. 5, F. Uijlenbroek te Ommen
pag. 9, 65, Stichting iconografisch bureau, ‘s-Gravenhage
pag. 12, particulieren
pag. 29, 36, Provinciaal Overijssels museum, Zwolle
pag. 38, museum De Waag, Kampen
pag. 67, J. Wissink te Zwolle
Coördinatie: B. Kiestra, B.A., M.L.S., bibliothecaris van de provincie Overijssel, afdeling interne zaken
Vormgeving en druk: bureau automatisering en documentaire informatievoorziening, sectie grafische produkties
1e oplage, december 1993, 600 ex.
2e oplage, april 1994, 1.500 ex.
Category(s): Overijssel
Tags: , ,

Comments are closed.