400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel

400 jaar400 jaar gedep staten
gedeputeerde staten van
Overijssel

mr. Caspar van Heel

Provincie Overijssel, Zwolle 1993

|pag. 1|

{Blanco}

|pag. 2|

Inhoudsopgave

Voorwoord door de commissaris van de Koningin

Inleiding

Soevereiniteit (1593-1795)
Oorlog
Hoe om te gaan met soevereiniteit
Tegenstand van Zwolle
Werkwijze van gedeputeerde staten
Taken van gedeputeerde staten
Samenstelling van gedeputeerde staten
Alleen gereformeerde statenleden
Niemand mag twee heren dienen
Handel in havesathen
Vereiste van welstand
Minimum leeftijd
Carrièremogelijkheden
Grote aantallen
Griffiers van ridderschap en steden
Lijstje van griffiers
Lijstjes van gedeputeerden

Homines novi (1795-1798)
Patriotten
Franse revolutie
Bataafse revolutie
Revolutie in de staten van Overijssel
Revolutie in gedeputeerde staten
Homines novi?
Opheffing van gedeputeerde staten
Lijstje van gedeputeerden

Herstel van provinciaal bestuur (1813-1850)
De oude regenten terug?
Verandering van taken en samenstelling
Aandeel van de adel
Voorzitters van gedeputeerde staten

5

7

9
9
10
11
13
28
29
30
31
31
32
33
35
39
40
41
42

57
57
57
58
58
60
60
61
63

65
66
68
68
69|pag. 3|

Griffiers van gedeputeerde staten
Samenstelling van gedeputeerde staten

Democratisering (1850-1919)
Thorbecke
Hoe democratisch zijn gedeputeerden in 1850?
Partijvorming
De commissarissen des Konings
Griffiers van gedeputeerde staten
Samenstelling van gedeputeerde staten

Algemeen kiesrecht (1919-1940)
De leden van gedeputeerde staten
De eerste socialisten
De commissaris der Koningin en de griffiers der staten
Samenstelling van gedeputeerde staten

Bezetting (1940-1945)
Ontslagen
Samenstelling van gedeputeerde staten

Wederopbouw (1945-heden)
Eindelijk alleen maar homines novi
Organisatie van het ambtelijk apparaat
Samenstelling van gedeputeerde staten

Enkele geraadpleegde werken

Colofon

71
72

75
75
76
77
79
81
82

85
85
86
87
88

89
89
92

93
93
98
99

101

102


Category(s): Overijssel
Tags: , ,

Comments are closed.