Een Kamper Boekdrukker van 1524

EEN KAMPER BOEKDRUKKER VAN 1524.

 

Dat Johan Everts in 1524 reeds boekdrukker te Kampen was, (Ledeboer heeft 1526), blijkt uit de volgende sententie genomen uit het Liber Sententiarum op ’t Kamper archief. 1524 xvi Aprilis.   Johan Evertss Prenter.
,,De Raedt wylt desse reyse mit genaeden ouersien en de Raet waerschouwt hem eens voer all, dat he nae dessen dage ghien boecken en sall drucken, offte sal yrst oerloff begeren van den Raede by lxxx ff, en sall byder seluer coer jn des Raedes handen brengen alle de boecken, de he noch hefft van der materie dair de andere van liggen in gerichtes handen.

                                                                                                                                                                                            N.U.

Uit: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel uitgegeven door Mr. J.L. van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, Eerste Deel; Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1874; blz. 380.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.