Bronnen

BRONNEN

Archivalia

Oud-archief der stad Steenwijk (O.A.S.):

inv. 1-14 De stadsmemorialen.
inv. 234-237 Rekeningen der kerkmeesters
inv. 284-297 Rekeningen der administrerende voogden of rentmeesters 1570-1792/3 (153 stukken).
inv. 298 Acquitten, 1717-1720 (1 pakje), 1729 (3 stukken), 1750 (1 stuk), 1791 en 1792 (2 pakjes).
inv. 299 Register van ordonnantiën tot betalingen van rekeningen.
inv. 300 ‘Register der pachten ende renthen’, aangelegd door den secretaris Zeger ter Steghe, 16 april 1563.
inv. 301 Titels van aankomst en afstand van huizen, erven en landerijen, 1681-1736 (7 stukken).
inv. 302 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kooppenningen der verkochte landerijen, obligaties en renten, 1761 en 1762 (1 quatern).
inv. 303 Staten van inkomsten 1679-1701, van ontvangsten en uitgaven, 1728-1758, van aangekochte erven en obligatiën en van inkopers (11 stukken).
inv. 304 Gekwiteerde lastbrieven aan den ontvanger te Vollenhove tot betaling van de door het Gasthuis aan de Landrentmeester verschuldigde restanten, 1774 en 1779 (4 stukken).
inv. 305 Gerichtelijke insinnatie tot het dichtmaken van eene vervallen ’vredinge’, 5 mei 1731 (1 stuk).
inv. 306-307 Rekeningen van memoriemeesters en (vanaf 1682) van rentmeesters, 1602-1718.
inv. 309 Lijsten van uitgedeelde proven, 1647-1650 (1 stuk).
inv. 310 Rekeningen van de rentmeesters (van de Swindermans) 1690-1714 (6 stukken).
inv. 313-317 Rekeningen van de rentmeesters, 1719/20-1793/94 (70 stukken).
inv. 323-331 Verantwoording van de administrateurs, 1780-1794 (15 pakjes).
inv. 356-357 Verponding, hoorngeld en gezaai, 1697-1770.
inv. 360-364 Vuurstede of schoorsteengeld, 1677-1792, 5 omslagen (1677, 1682, 1690, 1697, 1702-1715, 1726, 1727, 1751 en 1792) (16 stukken).
inv. 365 Registers van het hoofdgeld, 1765 en 1767. Registers van taxatiën van den 1000e penning (1700, 1708, 1711 en 1734) (6 stukken).Rijksarchief van Overijssel (R.arch.0v.):

Geboorte-, trouw- en verstervingsregisters omtrent de stad Steenwijk.
Statenarchief inv. 2568.Kerkarchief van de kerkvoogden der Nederlands Hervormde Gemeente te Steenwijk.

(K.A.S.)
inv. 1 Het Cartularium.
inv. 102 De rekeningen der diakenen.
inv. 172 Het lidmatenboek.

 

Kronyk van Steenwijk. Dit manuscript bevindt zich in het gemeentelijk archief te Steenwijk.

Inventaris van P. Berends: Het Oud-Archief der Stad Steenwijk, Den Haag 1917.

|pag. 70|

Category(s): Steenwijk
Tags: , ,

Comments are closed.