Het St. Katharinagasthuis binnen Steenwijk

Het
St. Katharinagasthuis
binnen
Steenwijk

M.O.-II scriptie Noordelijke Leergangen/N.H.L.
Zwolle, 1987

Jaap Tuit, Zuidveen.

|pag. 1|

          INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 0 INLEIDING
     0.1 Probleemstelling p.3
     0.2 De bronnen p. 3
     0.3 Verantwoording van onderwerp en tijdvak p. 4
     Noten hoofdstuk 0 p. 5

Hoofdstuk 1 DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN STEENWIJK IN DE 16e, 17e EN 18e EEUW
     1.1 De ontwikkeling in de periode 1500-1650 p. 6
     1.2 De ontwikkeling in de periode 1650-1800 p. 9
     1.3 De sociale stratificatie p. 11
     1.3.1 De armen p. 14
     Noten hoofdstuk 1 P. 16

Hoofdstuk 2 DE ARMENZORG IN STEENWIJK IN DE 16e, 17e EN 18e EEUW
     2.1 De middeleeuwse voorgeschiedenis p. 18
     2.2 De 16e, 17e en 18e eeuwse ontwikkeling P. 22
     2.3 Diverse instanties in Steenwijk p. 24
     2.3.2 De Swindermansstichting p. 25
     2.3.3 De Onze-Lieve-Vrouwe-memoriebroederschap p. 25
     2.3.4 De diakonie p. 25
     2.3.5 Het stadsbestuur p. 27
     2.3.6 Het legaat Tuttel p. 28
     2.3.7 Het ST.-Katharinagasthuis p. 28
     2.4 Conclusie p. 29
     Noten hoofdstuk 2 P. 30

Hoofdstuk 3 HET ST.KATHARINAGASTHUIS OF PROVENIERSHUIS
     3.1 Historisch overzicht van het St.Katharinagasthuis of proveniershuis p. 32
     3.2 De gasthuisorganisatie: bestuur en beheer p. 36
     3.2.1 Het bestuur p. 36
     3.2.2 Het beheer en de huishouding p. 38
     Noten hoofdstuk 3 P. 43

Hoofdstuk 4 HET FINANCIËLE BELEID EN HET FAILLISSEMENT VAN HET GASTHUIS
     4.1 De periode 1563-1623/1629 p. 46
     4.1.1 De periode 1623/29-1668 p. 48
     4.1.2 De periode 1668-1776 p. 50
     4.2 Oorzaken van het faillissement van het St.Katharinagasthuis/proveniershuis P. 53
     Noten hoofdstuk 4 P. 58

Hoofdstuk 5 DE PROVENIERS
     5.1 De sociale status van de proveniers p. 61
     5.2 De opbouw van het proveniersbestand p. 62
     5.3 Waar kwamen de proveniers vandaan? P. 63
     Noten hoofdstuk 5 p. 65

Hoofdstuk 6 SLOTBESCHOUWING
     6.1 Ten slotte p. 68

Bronnen p. 70

Geraadpleegde literatuur p. 71

|pag. 2|

Category(s): Steenwijk
Tags: , , ,

Comments are closed.