Grafhorst

Archeologie

– Grafhorst plangebied Het Bos: inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase. BAAC, 2006. 34p.

Dijkdoorbraken en overstromingen

– Pelkwijk, J. ter; Beschrijving van Overijssels watersnood in 1825. Zwolle : Clement de Vrie en Van Stegeren, 1826. 283p.

Kerkgeschiedenis

– Heussen, Hugo Franciscus van; Het Dekenschap van Kampen: `t Welk uit de volgend Plaatzen bestond: Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Wilsum, Grafhorst, Kamperveer, Mastebroek, Sallik, Ens. In: Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer II. Deel. S. Luchtmans en D. Haak, Leiden, 1725. 634p.
– Venema, H.; Oegema, M.; Verklaring van de Raad der Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst inzake de onenigheden in onze kerken, ontstaan naar aanleiding van de leeruitspraken der Generale Synode 1942. 1944, 2p.
– Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst. Kerkeraad van de O.G.G. te Grafhorst. 2004, 291p.
– Reenders, Hommo; Kerk aan de overkant. Gereformeerden in IJsselmuiden en Grafhorst (1835-1985). Kampen : 2009, IJsselacademie, nr. 215. 272 p.

Genealogie

– Klooster, Jan; Hul, Robert van ‘t; Kroes, Albert en Stoel, Zwier; Betreffende het geslacht Klooster uit Grafhorst (sinds 1640). 2000. 119p.

Geschiedenis

– Racer, Mr. J.W. Overysselsche Gedenkstukken, zesde stuk, Vervattende een Betoog van de voornaamste rechten en Vryheden der Stad Genemuiden, en een Betoog der Stad Grafhorst, omtrent de bezwaren in het gebruik van haare rechten en vryheden; alles met bylagen. Als ook een byvoegsel van eenige merkwaardige brieven en stukken, met aantekeningen; en eene Proeve aangaande de grensscheiding van het Graafschap Ameland, door Keizer Hendrik, in het jaar 1046 aan Bernoldus, Bischop van Utrecht geschonken. Campen : J.A. de Chalmot, 1787.
– Lauts, Prof. G. De vernieling van Grafhorst In: De Tijd Merkwaardigheden der letterkundige en geschiedenis van den dag, voor de beschaafde wereld. Met plaaten portretten. uitgegeven door Boudewijn. Negende deel. ’s Gravenhage, J.L. van der Vliet. 1849. p. 460-466.
– Hoefer, F.A.; Naweeen van den patriottentijd. In: VORG 39e stuk (1922) p. 225-228.
– Heel, C.J. van, en A.J. de Raat-Giljam (red.), “Het stadje Grafhorst”. In: Oude Archieven in Overijssel: inventaris van de Oude Archieven van de Gemeenten IJsselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden Assen : 1980 p. 135-144.
– Bor, H. v.d.; Verhalen van een stadje langs het Ganzendiep. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 650 jaar Grafhorst. Met een voorwoord door de burgemeester van IJsselmuiden, Dhr. E. van Voorden. Bunschoter : 1983, 80p.
– Schinkel, Gerrit; Het koekoeksnest. De Schinkels van Grafhorst in IJsselmuiden. Twee eeuwen streekgeschiedenis in de vorm van een familieverhaal. eigenbeheer : 2004, 144p.
– Schinkel, Gerrit; Schaatsplezier in Grafhorst. 100 jaar IJsclub de Hoop. 2006, 128p.
– Haze, Dicky; Grafhorst, een gewenste stad. In: VORG 122e stuk (2007). p. 79-81.
– Paasman, J.A.; Aan de monding van de IJssel. Een historische schets van de gemeenten Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Zalk en Veecaten 1995. 235p.

Wereldoorlog II

– Driel, Daan van; Jaap van Gelderen, Weggetjes naar de vrijheid. Kinderen in Kampen 1940-1945. Kampen – Grafhorst – Kamperveen – ‘s-Heerenbroek – Wilsum – IJsselmuiden – Zalk. 2014.

Stadsrecht

– Telting, A.; Stadrecht van Grafhorst. In: Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten. Eerste deel. Veertiende stuk. Zwolle : De Erven J.J. Tijl. 1903, 28p.

Category(s): Grafhorst
Tags:

Comments are closed.