Woord vooraf

WOORD VOORAF

     Voor enige weken is er een vergadering gehouden van die Vrijgemaakten, die de gang van zaken in onze Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen te Kampen betreuren. Hier gaf de heer Beeftink enige principiële beschouwingen over het Christelijk onderwijs. Daarna gaf de secretaris van de Vereniging, Dr Pel, een globaal overzicht van het verloop der gebeurtenissen. Aan het eind van de vergadering werd de wens uitgesproken dat het meegedeelde zou worden gedrukt en verspreid ter voorlichting van velen die er weinig van weten hoe alles in zijn werk gegaan is. Van de inhoud van dit boekje is door ondergetekenden kennis genomen. Zij stellen zich mede verantwoordelijk voor wat er in staat.
     Ieder kan hierbij kennis nemen van hetgeen aan de orde geweest is in de vergadering die door Ds Visee is betiteld als een geheim convent.

J. F. BOS
W. G. BUREMA
JOH. VAN DIJK
W. VAN HEERDE
P. A. NAWIJN
G. RAAP
G. SOLLIE
S. TOP
Ds J. DE WAARD

|pag. 4|

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.