Arnold van Isenburg

|pag. 63|

ARNOLD VAN ISENBURG

XXXe. Bisschop van Utrecht.

     Als nu die stoel van Utrecht door de doodt van B. Baldewijn vaceerde, sijn mit groot gevolg binnen de stadt van Utrecht gekomen Diderick Grave van Hollant ende Otto die Grave van Gelder, die aldaer een grote tweedracht in de electie van een nieuwen Bisschop tusschen die leenmannen ende canonicken van de Kercke verwekt hebben, want sommige van die Capittel heren hebben verkoren Diderick die Domproost, broeder van Baldewino, mit welcke sich voegde die voorseide Grave van Hollant. Sommige van de Canonicken verkoren Arent van Isenburg, Proost van Deventer, ende mit hem sijn toegevallen die Grave van Gelder, mit het gehele lant van Overijssel. Keiser Hendrick als bloedtverwant van de van Hollant, heeft sijnen neve Diderick door staff ende ringerlinck die investiture des Bisdooms gegeven, ende die tijdelicke jurisdictie an den Grave van Hollant bevolen, ter tijdt die Prins uitsprake van dit verschil soude gedaen hebben.
     Ofschoon dese sacke tot kennisse van recht gehouden worde, is evenwel dese tweedracht tot een oorlog uitgeborsten, want die Grave van Hollant, omdat hij doer raedt van de Grave van Gelder niet uit Over-IJssel ontfonck, is met vele volcks in die Veluwe gevallen, die hij beroofde ende verbrande. Otto de Grave van Gelder wapende sijn ondersaten en vervolgde de Hollanders tot an Heimansberg, alwaer hij mit haer in een bloedigen slach is getreden, doch hij hadde die nederlage ende ist ter nauwernoodt ontkomen (et ab hostibus captus est. Brum).

|pag. 64|

     Die Electen van Utrecht hebben int jaer 1198 door definitive uitsprake van den Paus Innocentio de derde een einde van hare questie bekomen ende is Arnold van Isenburg, daer die van Over-IJssel mede gehouden hadden, tot Bisschop geconfirmeert, maer onlangs daer na in April, is hij binnen Romen gestorven en aldaer begraven.
     Terstont heeft die Paus dat Bisdoom gegeven an den Domproost Diderick voorseit, die hij confirmeerde tot Bisschop van Utrecht: maer als de selve van Romen na sijn Bisdoom wilde vertrecken, is hij onderwegen tot Pavia gestorven ende aldaer begraven.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.