Ansfridus

ANSFRIDUS

XVIIIe. Bisschop van Utrecht.

     Ansfridus een man van treffelicke afkomste ende heerlickheiden, Grave van Bratuspantien, Hoeij, Dinant, ende Theisterbant (waer onder het meeste van de Nederbetuwe behoorden) moede-sijnde den wereltlicken staet, heeft sich tot Kerkelicke bedienonge begeven, ende is na de doodt van B. Baldewijn Bisschop van Utrecht gemaeckt. Zijn huisvrouwe fundeerde dat voortreffelike vrouwenclooster der Benedictiner orde in het Graefschap van Hoorn, Thoorn genoemt, daer sij oock is begraven, ende haer beider dochter Benedicta is aldaer eerste Abdisse geweest. Hij selfs begaefde mit merckelicke goederen die kercken van Luijck ende Utrecht, timmerde oock dat vrouwenclooster bij Amersfort, twelck hij mit goederen ende inkomsten heeft versien, onder anderen verleende hij tot hetselve clooster, alles wat hem toequam in het dorp Thijel in de Graefschap Theisterbant, ende in Twente de helfte van den toll, munte, het Foreest in Riemelo, ende het vierendeel van het bosch Tugenhout. Dit geschiede int jaer 1006.
     Hier te voren ao. 996 confirmeerde Keiser Otto

|pag. 32|

de derde ande Abdije van Elten, de Caten-Toll, bij tijde van desen Bisschop, welcke nadien bij het sticht vele goedts gedaen hadde van sijn eigen goederen ende ook van de Keiseren voor sijn Kercke verkregen hadde, als het recht van in Drente allene te jagen ende andere geregtigheiden, is gestorven int jaer 1008, andere seggen 1009 ende is int clooster bij Amersfoort begraven.
     Hadrianus papa praesente Carolo M. celebravit concilium 153 episcoporum, abbatum et praelatorum in quo Carolo dedit jus eligendi pontificem, et ordinandi sedem Apostolicam: insuper Archiepiscopos et Episcopos per singulas provindas ab eo investituram accipere definivit et nisi a Rege investiatur Episcopus, a nemine consecretur et quicunque contra hoc decretum fecerit anathematis vinculo innotavit, et nisi resipuerit bona ejus publicavit, Distinct. 163 cap. Hadrianus. Antonin. Polinus. Sigebertus.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.