Hungarus

HUNGARUS

XIe. Bisschop van Utrecht.

     Synchronus illius fuit Joh. 8. pontifex Romanus.

     Die navolger Lutgeri was eenen genaemt Hunga-

|pag. 23|

rus uit Vrieslant geboortig, die in grote elende sijn Bisdoom sooveel doenlick was heeft bedient, veroorsaeckt door de vervolginge vande Normannen, die overall die ingesetenen van dese Nederlanden seer geplaegt, ende die steden verwoest hebben.
     Lotharius nu moede geworden sijnde de wereltlicke regerouge, heeft int jaer 855 sijnen schepter verlaten, ende is in een clooster gegaen om een weinig ruste ende stilheit te genieten: sijn Coninckrijcke verdeelde hij onder sijne kinderen, makende Ludowicum Keiser ende Coninck van Italiën, Carolus Coninck van Provence, ende Lotharium Coninck van Lotharingen, daer Utrecht onder was gelegen.
     Het volgende jaer sijn de Noormannen mit groot gewelt in Hollant gelandet, daer sij grote verwoestinge hebben angericht; van daer sijn sij op Utrecht angevallen, dat sij oock wonnen, sparende kleijn noch groot.
     Die Bisschop mit weinige van de sijne ist ontkomen, en dewijle die Noormannen voorts zijn hele Bisschopdoom vernielden, soodat hij nergens seecker konde verblijven, is hij gevlucht tot Lotharium den Coninck van Lotharingen welcke hem ende de sijne den Odilienberg bij Roermonde heeft verleent om aldaer te wonen.
     Hungerus uitlandig sijnde is int jaer 858 tot Tull, ende int jaer 861 tot Aken op die Kerckelicke vergaderingen geweest, is daerna gestorven, maer waer hij begraven is wordt niet gevonden. Heda schrijft dat Hungerus Alfricus, ende Lutgerus te samen acht en twintig jaren geregeert hebben.
     857. Ruerock Normannus qui praeerat Durostado cum consensu domini sui Lutarii regis classem duxit

|pag. 24|

in fines Danorum, et consentiente Horico Danorum rege partem regni quae est inter mare et Egidoram cum sociis suis possedit.                                                                                                       Incertus auctor.
     Ao 863. In regno Lotarii pro eo quod dimissa uxore legitima alteram duxit, sijnodus in Mettis congregata est omnium episcoporum ejus praeter Hungarium Trajectensem, quem aegritudo detinuit.
                                                                                                                                                          Idem.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.