Alfricus

ALFRICUS

IXe. Bisschop van Utrecht.

     Als Bisschop Frederick dus jamerlick vant leven was berooft, is daer oneenigheit geresen int verkiesen van een nieuwen Bisschop, ende was soowel onder de Kerckelicke personen als onder het volck: want sommige verkoren den Proost van de grote Kercke tot Utrecht genoemt Craft, hoewel hij selven sulx

|pag. 21|

weigerde: andere eligeerden Alphricum den broeder des overledenen, welcke oock door authoriteit van Odulph Canonick van S. Salvator het Bisdoom heeft verkregen: ende twaelf jaren, doch andere seggen maer seven jaren, bedient.
     Int jaer 840 is Keiser Lodewijck gestorven, onder wiens gebiedt Over-IJssel, Utrecht, ende andere van dese Nederlanden stonden. Als hij overleden was, is een grote oorlog geresen en de heerschappije tusschen sijne kinderen. Lotharium, Ludowicum, ende Carolum. Maer ten lesten na vele onheils sijn sij in Augusto des jaers 893 tot Verdun in Vrancrijck verdragen, ende overkomen, dat Lodewijck dat Oosterste deel des rijcks, Carolus dat westelickste, ende Lotharius dat middelste sonde besitten, hetwelcke van hem Lotharingen is genaemt: ende sich doemaels seer vere heeft uitgestreckt, als begrijpende Lotharingen, Brabant ende andere landen an de zuytzijde des Rhijns: daer beneven an die noortsijde des selven strooms, de landen van Vrieslant, Utrecht, Overijssel ende meer andere.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.