Harmakarus

HARMAKARUS

VIe. Bisschop van Utrecht.

     Harmakarus de navolger Theodardi, heeft geregeert dertijen jaeren, doch sommige stellen een langer tijdt van sijne regeronge. Als Harmakarus den stoel van Utrecht beklede, hebben de Duitsche, Fransche, ende andere Bisschoppen onder Carolo Magno ao 794, een Sijnodus tot Francfort ande Maijn geholden: in welcken Sijnodo een boeck is gemaeckt ende uitgegeven tegens

|pag. 18|

de ere der Beelden, hoewel de selve in het twede Concilio van Nicaeen voor goedt gekent was; waeruit men kan afnemen en verstaen dat de aanbiddonge en de eere der Beelden die nu ter tijdt in het Pausdoom wort geleert, van de eerste Christelicke Leeraers niet is toegestaen.
     In het jaer 809 werden tot Keizersweert Swibertus die een medehelper van B. Willebrordo was geweest op een solemnele maniere van den Paus Leo int getal of register der Heiligen gestelt; ende was die eerste de van de Pausen is gecanoniseert, maer daer na is dese canonisatie seer gemeen geworden.
     Int jaer 814 storf Carolus Magnus, ende is tot Aken begraven. Zijn soone Lodowijck is Coninck ende Keiser in sijn plaetse geworden.
                    Sub rege Qodefrido.
     Ao 810. Normanni classe ducentarum navium Frisiam appulerunt, totasque Frisiaco littori adjacentes insulas vastarunt, et cum exercitu in continentem egressi, terna praelia cum Frisonibus commiserunt, illisque victis tributum imposuerunt.
     Vectigalis nomine centum libris argenti acceptis. Carolus M. cum exercitu contra Danos egressus ad conflictendos Alari et Visurgis stativa habens certior ibi factus est classem in Daniam regressam, et Godefridum regem a quodam suo satellite interfectum.
                                                                                                                   Incertus autor.
     Ado episcopus Viannensis qui vixit post annum 880 ut ex fine Chronici ejus constat, hic in illo Chronico scribens de hac sinodo Francofortensi ait: Sed Pseudosynodus quam Septimam Graeci appellant pro adorandis imaginibus abdicata penitus.
                                                                                                    Item. incertus autor.

|pag. 19|

     Et Regino abbas Prumiensis in Chronico ao Domini 794. Pseudosynodus Graecorum quam pro adorandis imaginibus fecerant a Pontificibus rejecta est.
     Ao 1189. Imperator Fredericus Anobarbarbus expeditionem suscepit in Orientem, de qua Nicetas Choniates lib. 2. de imp. Isaaci Angeli imp. Constant.: Apud Alemannos inquit et Armenios sacrarum imaginum Adoratio aeque interdicta est. Capta est Constantinopolis a Latinis ao 1204 quam historiam ille etiam refert.                    vid. Forbes p. 356.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.