Theodardus

THEODARDUS

Ve. Bisschop van Utrecht.

     In plaetse Albrici is Theodardus Bisschop geworden, hij was uit Vrieslant geboren, ende een geleert ende welsprekende Leraer. Hoe lange hij geseten hebbe wort onseecker gemaeckt, doordien de historiën verscheidentlick daervan schrijven.
     Ten tijde van desen Bisschop heeft Carel de Grote Coninck van Vranckrijck die Sassen volkomentlick onder sijn gehoorsaemheit gebracht ende Witekindus haren Hartog worde gedoopt int jaer 785. Aldus sijn die Coningen van Vranckrijck overwonnen heb-

|pag. 17|

bende die Vriesen, ende Sassen Heren van alle dese landen geworden, als Hollant, Gelderlant, Utrecht, Overijssel enz., ende hebben in alle de selve provincien hare Amptluden ende bevelhebbers gestelt, tot dat se verscheiden van dese Landen en Graefschappen an bijsondere Heren vergunt hebben, ende oock namaels de wereltlicke heerschappije van Over-IJssel, en Drente den Bisschop van Utrecht bij gifte hebben opgedragen.
     Carolus M. in Saxonia v. Westphalia gravissimos quosdam viros consituit judices penes quos foret arbytrium et potestas animadvertendi etiam indicta causa in pacis et fidei violatores, et religionis desertores inde jus ut vocant Westophalense derivatum taciturnitate et silentio sacrosanctum judices quos conscios appellant nescio quibus ceremoniis initiati se in vicem agnoscunt. Porro prophanis ritum prodere religio est et pro piaculo habetur etc. Cum parentum memoria indemnatur quisvis necarent. Fredericus 3 imperator ad Carolinam normam voluit reducere.
     Videatur jus liberorum comitum inferius in Historia.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.