Winfridus anders genaemt Bonifacius

|pag. 12|

WINFRIDUS anders genaemt BONIFACIUS

IIe. Bisschop van Utrecht.

     De hoc Bonifacio videatur: Rivetus p. 395. Mornaeus p. 686 etc. et 677. et p. 222. 223. 224. 225. 226. et 573. et 574. et 580. et 571, 582. Arentinus.
     Die navolger Willibrordi was genaemt Winfridus, ende van degene die mit Willibrordus uit Engelant gekomen waren, hij wort anders genoemt Bonifacius; Dese hadde lange tot Ments, ende op andere plaetsen in Duitslant gepredickt: ende was dertijen jaren een medehulpe Willibrordi tot Utrecht geweest, een man, sijnde beroemt in sijne tijden. Die selve Winfridus begerig sijnde om het Evangelium veerder te prediken, is mit eenige andere Leeraers in Oost Vrieslant getrocken, om de ongelovigen tot kennisse Christi te brengen.
     Maar de afgodendienaers hebben hem mit twee en vijftig van de sijne tot Doccum in Oostergoo doodt geslagen; als hij door dat woordt des Evangeliums de beelden der Afgoden wilde uitroeijen. Dit geschiede int jaer 752 den 5 Junij. Int selve jaer worde in een oploop binnen Gent Hildebert den Abt van Blandijn gedoodt, die welcke sich stelde tegen des Keisers anhanck, die de beelden der heiligen als instrumenten tot Afgoderije verworpen, doch van hem volgens des Paus believen voorgestaen worden, als die men eerbiedinge schuldig was, ende in die Kercken der Christenen behoorde te stellen.

     Sigebertus ad annum 754. S. Bonifacius Moguntiae Archiepiscopus cum sociis suis in Frisia ab inimicis fidei martizatur et in Fulda Caenobio quod ipse in Thuringia fundaverat honorifice sepelitur.

|pag. 13|

     Lamb. Simmalius (?) qui ad an 755. Sanctus Bonifacius martijrio coronatur.
     Pipinus a Bonifacio ungitur Rex Francorum Hilderico repente remoto.

_______

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.