Willbrordus

WILLEBRORDUS

Ie. Bisschop van Utrecht.

     Nadien Willebrordus enen geruimen tijdt sich getrouwlick in sijnen dienst hadde gequeten, heeft Pipinus die Fransche prince, hem angesocht mit gedurige beden, ende oock van hem verkregen, dat hij na Romen tot den Paus Sergium solde reisen, om van hem die Bisschoppelicke waerdigheit te ontfangen, want dese landen hebben gestaen onder den Bisschop van Romen als Patriarch van het Westen, gelijck die Oostersche Kercken onder den Bisschop van Constantinopel, ende alsoo heeft Sergius Willebrordum tot eenen Bisschop van Utrecht gestelt, ende wederom na Vrieslant gesonden, twelck geschiede omtrent het jaer Christ. 696, alwaer hij mit groten ijver is voortgevaren in sijn bedieninge: ende sommige van sijne medeleeraers sijn door Vrieslant, ende Duitslant verreijst, opdat se oock op andere plaetsen de ongelovigen mochten bekeren, nametlick de beijde Euwolden, Willibaldus, Winibaldus, Swijbertus ende andere. Hierna is Willebrordus gestorven int jaer 736 als de meeste historieschrijvers vermelden, maar som-

|pag. 11|

mige stellen sijn sterfdag wat later ende is tot Epternach (Echternach in ’t Bisdom Trier in ’t Klooster bij hem zelven gefundeert) int land van Lutzenburg begraven.
     Incertus autor. Ap 715.
     Post mortem Pipini Plectrudis ejus relicta vidua incomparabili odio contra Carlum succensa custodia eum publica asservari jubet: unde ille divino auxilio liberatus, primo certamine contra Ratbodum regem Frisonum qui Coloniam usque venerat, mense Martio pugnans dum fortiter dimicat, magnum exercitus sui damnum consequitur: Dagobartus Rex mortuus est, et Saxones devastaverunt terram Bazzoarionum.
     Regino lib. 1. ad A. 622. His etiam temporibus venerabilis vir Willibrordus cognomento Clemens de Britannia gentis Anglorum ob gratiam Euangelii in Galliam transiens a Sergio Papa Episcopus Frisonum consecratur atque in eandem gentem ad praedicandum dirigitur.
     (Met zwarte inkt: Errat in tempore, nam turn nullus fuit papa Sergius.)
     Incertus autor ao 737.
     Carlus Saxones tributarios facit. Ao 740 pax et quies regno Francorum per Carlum redditur ad tempus Gotis superatis, Saxonibus et Frisonibus subactis, expulsis Sarracenis, Provincialibus receptis.      Moritur ao 741.
     Carlemannus et Pipinus succedunt.

_______

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.