Moulin, Evert

Evert Moulin (Kampen 8 april (gedoopt) 1768 – Kampen 27 november 1842), lakenhandelaar, Koopman, gehuwd met Helena Clasina de Greeve (Kampen 1773 – Kampen 29 oktober 1842).

Over Evert Moulin:

– Aa, A.J. van der (1869) Evert Moulin. Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12 (2e stuk), 1097.
– Branden, F.J. van den & Frederiks, J.G. (1888) Evert Moulin. Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
– Ennema, J.H.P. (1956) Mededeelingen betreffende Evert Moulin (1768-1842) en zijn zoon Jurriaan Moulin (1798-1846) te Kampen. Versln. en medn. VORG, 61, 102-125.

Werken van Evert Moulin:

– Moulin, E. (1837) Herbern van Putten of de belegering van Puttenstein. OAvOeL, 3, 101-127.
– Moulin, E. (1838) De Memorien te Kampen I. De Schepens-Memorie. OAvOeL, 4, 127-135.
– Moulin, E. (1838) Het oude raadhuis te Kampen. Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1838, 109-114.
– Moulin, E. (1839) Historische Kamper Kronijk, 1e deel (2e druk). Kampen: Bij de erven Aegidius Valckenier.
– Moulin, E. (1839) De Memorien te Kampen II. De Memorie van het Heilig Kruis. OAvOeL, 5, 35-56.
– Moulin, E. (1840) De Memorien te Kampen III. De Memorie van Sinte Cunera OAvOeL, 6, 67-111.
– Moulin, E. (1841) Herinneringen en aanteekeningen betreffende den vroegeren Koophandel en Scheepvaart der Stad Kampen. OAvOeL, 7, 1-38.
– Moulin, E. (1841) De Doopvont te Kampen. OAvOeL, 7, 92-96.
– Moulin, E. (1842) Kampen voor het Hansegericht. OAvOeL, 8, 16-78.
– Moulin, E. (1849) Historische Kamper Kronijk, 2e en laatste Deel (2e druk). Kampen: Bij K. van Hulst.
– Moulin, E. & Haasloop Werner, G. (1949) Fossa Drusiana, Sala Fluvius en Lacus Flevum.1 [1. Gaarne wordt dit stuk van wijlen den kundigen en arbeidzamen Heer E. MOULIN, door den Heer G. HAASLOOP WERNER voor de drukpers gereed gemaakt en toegezonden, hier geplaatst.] OAvOeL, 15, 129-164.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.