Kuile, Gijsbertus Johannus (Gijs) ter

Mr. Gijsbertus Johannus (Gijs) ter Kuile (Ambt-Almelo 24 juni 1906 – Zwolle 29 oktober 1975), lagere school te Almelo, gymnasium te Deventer, studeerde rechten te Leiden, promoveerde op 12 juli 1935, jurist, gemeentearchivaris te Breda (1 april 1944-30 juni 1946) en Deventer (1 juli 1946-30 november 1948), rijksarchivaris Zwolle (1 december 1948 – 1 juli 1971), secretaris VORG, voorzitter Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 1972-1975. zn. van mr. Gijsbertus Johannes ter Kuile (1871-1954) en Geertruida Suzanna Colenbrander (1872-1959).

Werken van Gijsbertus Johannus ter Kuile (Gijs):

– Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het Begrip Oorkonde, Levering, Besate, Panding, Athmaling En Inleiding (proefschrift).
– De St. Georgii Vicarie te Goor. In: VORG 47e stuk 1930. p. 292-319.
– Overijsselsche oorkonden-studien I Weeselo. In: VORG 48e stuk 1931. p. 92-102.
– Overijsselsche oorkondenstudien II Vollenhove en Drente. In: VORG 49e stuk 1932. p. 1-17.
– Overijsselsche oorkondenstudien III Voorsterbroek. In: VORG 53e stuk 1937. p. 93-100.
– Overijsselsche oorkondenstudien IV Deventer en Mastenbroek. In: VORG 53e stuk 1937. p. 101-118.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel. In: VORG 53e stuk 1937. p. 119-137.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel III Regesten 751-1200. In: VORG 54e stuk 1938. p. 64-98.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel III Regesten 751-1200. B. 944-1020. In: VORG 55e stuk 1939. p. 1-24.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel III Regesten 751-1200. C. 1021-1110. In: VORG 56e stuk 1940. p. 18-51.
– “Uitgangen” en het zakelijk recht van uitgang. In: VORG 56e stuk 1940. p. 148-156.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel III Regesten 751-1200. D. 1118-1155. In: VORG 57e stuk 1941. p. 3-35.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel III Regesten 751-1200. E. 1155-1200. In: VORG 58e stuk 1942. p. 1-30.
– Representatie in het Overijsselsche erfrecht van de 15e eeuw. In: VORG 59e stuk 1943. p. 1-6.
– Drosten van Salland en IJsselmuiden. In: VORG 60e stuk 1945. p. 30-53.
– Een Groningsch geschil voor den richter van Hardenberg 1473-1484. In: VORG 61e stuk 1946. p. 18-51.
– Het voorspel van de landbrief van 1478. In: VORG 62e stuk 1947. p. 21-36.
– Schandsteenen dragen. In: VORG 63e stuk 1948. p. 53-59.
– Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en zijn bewoners. Gorcum – Prakke, Assen, 1948, 140p.
– Overijsselsche bibliographie 1941-1945. In: VORG 63e stuk 1948. p. 123-167.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel 1200-1250. In: VORG 66e stuk 1950. p. 10-32.
– Overijssels bibliografie 1946-1948. In: VORG 65e stuk 1950. p. 196-237.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel 1200-1250 II. 1211-1220. In: VORG 66e stuk 1951. p. 90-106.
– De Overijsselse paardenfokkerij in de 18de eeuw. In: VORG 66e stuk 1951. p. 214-223.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel 1200-1250 III 1220-1226. In: VORG 67e stuk 1952. p. 1-21.
– Rechtspraak en bestuur in Overijssel ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In: VORG 67e stuk 1952. p. 141-168.
– De Mark Almelo. In: VORG 68e stuk 1953. p. 7-12.
– Rechtspraak en bestuur in Overijssel ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In: VORG 68e stuk 1953. p. 69-97.
– Overijsselsche bibliografie 1949-1951. (met W.H. Dingelden). In: VORG 68e stuk 1953. p. 109-159.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel 1200-1250 IV. 1227-1235. In: VORG 69e stuk 1954. p. 1-23.
– Overijsselse oorkondenstudien V varia diplomatica. In: VORG 70e stuk 1955. p. 51-75.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel 1200-1250 V. 1236-1245. In: VORG 71e stuk 1956. p. 11-26.
– Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen. In: VORG 72e stuk 1957. p. 1-19.
– De vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 1858-1958. In: VORG 73e stuk 1958. p. 7-32.
– Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel VI 1245-1250. In: VORG 73e stuk 1958. p. 33-44.
– Uit de romantiek van het recht. In: VORG 74e stuk 1959. p. 1-16.
– Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen. In: VORG 74e stuk 1959. p. 17-37.
– De familie Grubbe en het huis Herinckhave. In: VORG 75e stuk 1960. p. 27-40.
– Handelsbetrekkingen tussen Engeland en de IJsselsteden in de 14e eeuw. In: VORG 80e stuk 1965. p. 1-22.
– Johan van Judenvelde, schout van Twente. In: VORG 81e stuk 1966. p. 79-96.
– De klaring in Overijssel. In: VORG 82e stuk 1967. p. 95-111.
– Diepenheim in de Historie. In: VORG 83e stuk 1968. p. 19-28.
– Overijsselse Oorkonden. In: VORG 85e stuk 1970. 161-163.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.