Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1844. Negende Jaargang - Deventer – J. de Lange - 1843.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1844. Negende Jaargang - Deventer – J. de Lange - 1843.

INHOUD

- Aan de Redactie van den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren, door Mr P.R. Feit
- Beschrijving der grafsteden, lijken en andere overblijfsels, welke ontdekt zijn bij de verbetering der Fransche Kerk te ’s Gravenhage, door wijlen Mr. J. Visser
- Het Kasteel te Deventer, door P.C. Molhuijsen.
- Kleine aantekeningen betrekkelijk de naamsreden van Blokzijl, door G. Haasloop Werner.
- Johannes Heckius, door C.J.M.
- Willekeur van de Stad Hasselt omtrent de wettiging van huwelijken, door F.A. Ebbinge Wubben.
- Oude Overijsselsche munt, door J.M.V.R.
- De opdelving van grind in Overijssel, door P.C. Molhuijsen.
- Over tertiare lagen in de Nederlandsche Provintien Gelderland en Overijssel, van den Heer Prof. Becks, te Munster.
- Beschrijving van de Havezathen in Overijssel, door F.A. Ebbinge Wubben.
- Verslag van lenige oudheden, gevonden bij het afbreken van de Oude Kerk te Markelo, door G. Benthem.
- Eene Romeinsche legerplaats bij Ootmarsum, door P.C. Molhuijsen.
- Over badstoven van vroeger tijd.
- Iets over krochten of crypten, door S.G.
- Eenige aanmerkingen op het berigt van Prof. Becks, betreffende de tertiare lagen van Gelderland en Overijssel, door P.B.
- Eene zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Overijssel, door P.B.
- Het dagboek van Everard Bronckhorst, door G. Mees Az.
- De Frisse lucht, door J.B. Halbertsma.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *