Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1844. Negende Jaargang – Deventer – J. de Lange – 1843.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1844. Negende Jaargang – Deventer – J. de Lange – 1843.

INHOUD
 
– Aan de Redactie van den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren, door Mr P.R. Feit
– Beschrijving der grafsteden, lijken en andere overblijfsels, welke ontdekt zijn bij de verbetering der Fransche Kerk te ’s Gravenhage, door wijlen Mr. J. Visser
– Het Kasteel te Deventer, door P.C. Molhuijsen.
– Kleine aantekeningen betrekkelijk de naamsreden van Blokzijl, door G. Haasloop Werner.
– Johannes Heckius, door C.J.M.
– Willekeur van de Stad Hasselt omtrent de wettiging van huwelijken, door F.A. Ebbinge Wubben.
– Oude Overijsselsche munt, door J.M.V.R.
– De opdelving van grind in Overijssel, door P.C. Molhuijsen.
– Over tertiare lagen in de Nederlandsche Provintien Gelderland en Overijssel, van den Heer Prof. Becks, te Munster.
– Beschrijving van de Havezathen in Overijssel, door F.A. Ebbinge Wubben.
– Verslag van lenige oudheden, gevonden bij het afbreken van de Oude Kerk te Markelo, door G. Benthem.
– Eene Romeinsche legerplaats bij Ootmarsum, door P.C. Molhuijsen.
– Over badstoven van vroeger tijd.
– Iets over krochten of crypten, door S.G.
– Eenige aanmerkingen op het berigt van Prof. Becks, betreffende de tertiare lagen van Gelderland en Overijssel, door P.B.
– Eene zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Overijssel, door P.B.
– Het dagboek van Everard Bronckhorst, door G. Mees Az.
– De Frisse lucht, door J.B. Halbertsma.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.