Aanteekeningen over Kachels

[pag. 289]

AANTEEKENINGEN OVER KACHELS.

______

     Ik weet niet wanneer men in ons land is overgegaan tot het gebruik van kachels, en heb ook nimmer dienaangaande iets vermeld gevonden, maar ik noteerde het volgende: Rekening der Geestelijkheid te Kampen 1623:
     ,,An Jan Mensen vant maecken der Rectors stove 18 car. gl.

[pag. 290]

     An de wed van Egbert Bisschop betaelt vant maecken eener cueperen pype in de cachel van des Rectoers stove, wecht 10 pont, yder pont 24 stuyvers corrent f 12.-.-’’
     Res. Schep. en Raad 15 November 1625:
     ,,Is den Rectori vp syn versoeck geaccordeert een kachelken in de schoole tot behoef der schoelkinderen, ’t welk doer de camener van de Giestelicke caemer betaelt sal worden.’’
     Rekening der Geestelijkheid, 1625:
     ,,An Paulus Leonardi gerestituiert so hy voor een kachele in de Latynsche schoele gekoemen is, verschoeten hadde f 42.-19.-.’’
     Rekening der Geestelijkheid, 1632:
     ,,Item aen Abel Arents voir 6 pypen soe in de cachel in de weeme gecomen syn, hem betaelt f 1.- 6.-.
     Aen Mr. Henrick Bisschop vermoegens syn reeckeninge van gelevert coeperwerck an de cachgel tot des Rectoers huys, hem betaelt f 7.- 15.-.’’
     Rekening der Geestelijkheid, 1800:
     ,,17 Mey. Aen Deventer schippers van der Weert en van der Kolk, vragt van een Franklinsche kachel op de bovenkamer van het Tolhuis 1. q. f 2.-.-.
     14 Juni. C. A. Jordens en compo te Deventer voer een Frankl. kachel van 371 q ad 2 st. p. q, l. q. f 37.- 5.-’’
     Rekening der Geestelijkheid, 1809:
     24 Januarij. ,,Van den heer Kesselaar voor een overgenomen vuurhaartje of Franklin f 21.-.-.’’

N. U.

Category(s): Kampen
Tags:

Comments are closed.