Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1842. Zevende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1841

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1842. Zevende Jaargang – Deventer – J. de Lange – 1841

 

INHOUD

Herinneringen en aanteekeningen betreffende den vroegeren koophandel en scheepvaart der stad Kampen, door E. Moulin.
De eerste Overijsselsche drukkerijen en de Donatus, door P.C. Molhuijsen.
Overijsselsche Gedenkpenning, door J.M. v. R.
Levensberigt van Joannes Vollenhove.
Vroegere ongezondheid van Deventer, door P.C. Molhuijsen.
Breef van nen ingezjàttenen van ’t Vriezenvjenne, an zienen zjunne, dei Saldôt is vuur de kwennik, eerst op de cikkedelle bi’j Antwaaipen, en nów te Nimwjágen, door H. Smelt.
Verdeeling der schattingen in Overijssel.
Eene bijdrage tot de geschiedenis van het strafregt, door P.C. Molhuijsen.
De Doopvont te Kampen, door E. Moulin
Deventer door den Keurvorst te Keulen en den bisschop van Munster ingenomen en bezet. 1672-1674, door W.H. C.J.
Deductie, opgesteld door de gedeputeerden over de Provincie van Overijssel, en overgegeven aen syn hoogheyt, den heere Prince van Orange, vervattende den tegenwoordigen staet van de selve Provincie. MDC.LXXV.
Het voormalige kasteel Schuilenburg, door F. Graaf van Bijlandt.
Geschilderde glazen.
Handschriften nagelaten door Gijsbert Cuper, door Mr. P. Bosscha.
Nen stuksken op sien Hoksebargs, door A.J. Scheij.
De krocht in de Groote Kerk te Deventer.
De Stijl, door J.H. Halbertsma.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.