Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (vierde deel)

Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen Gep. Luitenant-Generaal Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets onder-directeur van ´s Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Vierde Deel. Haarlem De Erven F. Bohn. 1913.

 

[V]

INHOUD

Overijssel (vervolg).

- Kampen in 1813, door J. Dorre, kapitein der infanterie te Kampen.
- Wijhe en omgeving, door H. C. Brandt, gepensionneerd generaal-majoor te Epe.
- Deventer, door L. W. Van Hoek, gepensionneerd kolonel der infanterie te ’s-Gravenhage
- Twente in 1813, door Dr. A. Benthem Gz., leeraar aan de Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel te Enschede.

Gelderland.

- Arnhem, hoofdstad van het departement van den Boven-IJssel in den omwentelingstijd 1813/14, door Dr. S. P. Haak, leeraar aan de hoogere burgerschool te Arnhem.
- De doormarsch der Russische en Pruisische troepen door Doetinchem en de verovering van Doesburg, door denzelfden.
- Zutphen in 1813, door J. Gimberg, gemeente-arehivaris te Zutphen.
- Apeldoorn en Het Loo in November 1813, door P. A. Van Buuren, gepensionneerd kolonel der infanterie te Apeldoorn.
- Nijmegen, door L. W. Van Hoek, gepensionneerd kolonel der infanterie te ’s-Gravenhage.
- Winterswijk’s hevrijding in 1813, door B. Stegeman, hoofd eener school te Winterswijk.
- Harderwijk, door Mr. J. A. Van Pesch, griffier bij het kantongerecht te Harderwijk.
- Nijkerk in het jaar 1813, door G. Beernink, hoofd eener school te Nijkerk.
- Zalt-Bommel in de jaren 1813—1814, door H. Beckering Vinckers, leeraar aan de hoogere burgerschool te Zalt-Bommel.

[VI]

Gelderland (vervolg).

- De Kozakken in de Betuwe 1814, door P. H. A. Sabron, luitenant-kolonel, thans gepensionneerd luitenant-generaal te Utrecht (overdruk uit De Tijdspiegel, 1900).
- Wageningen, door G. J. W. Koolemans Beijnen, gepensionneerd luitenant-generaal te ’s-Gravenhage

Utrecht.

- De voormalige provincie Utrecht in 1813, door Prof. Dr. G. W. Kernkamp, hoogleeraar te Utrecht.

Noord-Brabant.

- ’s-Hertogenbosch, door Jhr. Mr. A. F. O. Van Sasse van IJsselt, lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal te ’s-Hertogenbosch.
- Grave, door M. C. Hegeraat, lid van den gemeenteraad te Grave.
- Oss, door den toenmaligen Erfprins van Oranje (later koning Willem II).
- Breda, door Dr. J. F. Corstens, conrector aan het gymnasium te Breda, en G. Snellen, luitenant-kolonel der infanterie te Breda.
- Geertruidenberg in 1813/14, door C. J. Mollenberg, directeur der rijksnormaallessen te Geertruidenberg.
- De bestorming van Bergen-op-Zoom 8—9 Maart 1814, door G. L. Breedvelt, leeraar aan de hoogere burgerschool te Bergen-op-Zoom, en Dr. H. F. M. Huijbers, leeraar aan het gymnasium te Tiel.

Limburg.

- Algemeen overzicht van de grondvesting van het Nederlandsche bestuur in de provincie Limburg in de jaren 1814 en 1815, door H. Dyserinck, kapitein der infanterie te Maastricht.
- De vrijwillige volkswapening in Limburg in 1814, door denzelfden.
- Maastricht, Vaals en Sittard, door denzelfden.
- Venlo, door L. W. Van Hoek, gepensionneerd kolonel der infanterie te ’s-Gravenhage.

 

Category(s): Gedenkboeken
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *