Tot de Prediking van het Woord des Geloofs

Tot de prediking van Het Woord des geloofs. OPSTELLEN ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen. Comité van uitgave – Broederweg 15, Kampen, 176p.

INHOUD

Wolkkolom en vuurkolom, Ds. D. van Dijk.
– De Voorgeschiedenis der opleiding, Ds. H. Bouma.
– De weg tot de oprichting der Theologische School, Prof. P. Deddens.
,,Zo God voor ons is…..’’ 1854 – 1892, Ds. H. Veldman.
– De Heere regeert 1892 – 1902, Prof. L. Doekes.
De strijd der school, 1902 – 1942, Ds. J. van Raalte.
De vrijmaking der school, Ds. J. van Bruggen.
Prof. L. Lindeboom, Prof. dr. H. J. de Jager.
De bibliotheek, Prof. P. Deddens.
Het promotierecht of de proef op de som, Prof. H. J. Schilder.
Epiloog.
Gebrandschilderd raamwerk in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw.
Vaandel van ,,Fides Quadrat Intellectum’’, Corps van studenten aan de Theologische Hogeschool.

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.