Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Vierde Deel, 1878

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

 

Vierde Deel, 1878

Racionarius Proventuum Incertorum Ecclesie Campensis, 1532
De geneeskunstbeoefenaren te Kampen
I. De Stadsdoctoren
Ootmarsum voor het veemgericht
Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel
I. Schoolboeken
II. Erasmus over de Zwolse school
III. De school afgebeeld
IV. Scholier-privilegie
V. Latijnsche-schoolwetten
VI. Hollandsche-schoolwetten
VII. School-ordre voor het platte land
Zegels van de Provinciale Sinode en van de Classes in Overijssel
Sauvegarde
Jan Adriaensen Leeghwater te Kampen, 1647
Gerard ter Burg, 1651
Bijdrage tot de geschiedenis van Twenthe. 1581-1608
Aanteekeningen uit de Synodalen acten, nopens de Roomsch-Catholieken 1611-1630
Iets over de gemeente-weiden
Inrichting van het armeweeshuis te Deventer
Camper lof door een Franciscus Martinus
Vijanden en vrienden van Spanje
S. Augustinus-gilde te Deventer
Volksvermaken te Hasselt
Hondsdolheid, 1613
Burgerboek van Vollenhove, 1379-1493
Iets over tijdrekenkunde
De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
Stadsbrief van Hardenberg, 1362
Horigheid
Gardes-d’honneur
Moest Hasselt te Deventer regt halen?
Het wapen van Overijssel
,,Paepsche superstitien omtrent de begravinge der dooden’’
Vereering van geschilderde glasvensters door den Raad van Kampen
Willem Nagge
Geslachtkundige aantekeningen. Knoppert
Aantekeningen uit de rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen, betreffende kunst en kunstvoorwerpen, 1526-1536
Een kijkje in de bibliotheken te Kampen, 1570
De Kamper plakalmanak
Huldiging van Karel V te Kampen, 1528
Diefstal in ’t klooster Sibkelo, 1489
Merkwaardige ordonnantie uit 1384
Ommen verbrand, 1624
Heilige boomen
Collecte te Kampen voor den bouw der St. Michaelskerk te Zwolle, 1548
Gerecht van Desperatie, 1494
De eerste Archivaris van Deventer
De hervorming te Albergen vernomen. 1521

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.