Reeds aantal donateurs

REEDS AANTAL DONATEURS

       Het feit in aanmerking genomen dat tot nu toe alleen nog maar geschreven is over plannen tot oprichting van een IJsselakademie, is het een bijzonder verheugend feit dat er thans al enkele tientallen donateurs zijn ingeschreven.
       Hoewel het nog niet zeker was dat er een IJsselakademie zou komen en hoewel nog niet bekend was wat een donateurschap zou kosten, gaven zij zich spontaan op als donateur.
       Het waren de eerste schapen die over de dam kwamen. Gezien hun reacties is de verwachting gerechtvaardigd dat de oprichting van de IJsselakademie weerklank zal vinden.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.