Eerste uitgave op komst

[pag. 2]

EERSTE UITGAVE OP KOMST

       De activiteit van de werkverbanden van de IJsselakademie zal zich weerspiegelen in publikaties. Tenslotte is het immers niet de bedoeling dat hun werk in de beslotenheid blijft.
       Via dit huisorgaan zal uiteraard hiervan verslag worden gedaan. Maar het laat zich aanzien dat de ruimte in dit blad te beperkt is om de werkverbanden volkomen tot hun recht te doen komen. De neerslag van dit werk zal men moeten terug vinden in een goed leesbare vorm. Dat kan een eenvoudig uitgevoerde brochure zijn, dat kan al naar gelang van het onderwerp zelfs een compleet boek worden. De uitgave hiervan moet mogelijk gemaakt worden door de IJsselakademie.
       Gelukkig staat de IJsselakademie niet alleen voor deze taak. Uit een reeks eerste contacten is gebleken dat ook uit andere bronnen subsidies zijn te krijgen voor deze afronding van de arbeid van de werkverbanden, mits zij uiteraard aan bepaalde normen voldoen. Vandaar de begeleiding van de werkverbanden door de IJsselakademie.
       Het begin is echter moeilijk. De IJsselakademie begint met niets. Daarom verschijnt binnenkort een bundel met werkstukken, gemaakt door mensen die uit pure liefhebberij een onderwerp uitwerkten. Deze uitgave is als een voorbeeld bedoeld, waarbij duidelijk moet zijn dat de uitwerking er van door een groep van belangstellenden, een werkverband dus, nog beter en completer kan zijn dan wat iemand op zijn eentje heeft gedaan.

       In de binnenkort te verschijnen bundel vindt men bijdragen over de kiekendieven in de Weerribben, over schelpen en kalkbranderijen, over Gieterse boerderijen, over de activiteit van prof. Schilder toen hij nog predikant in Ambt-Vollenhove was. Allemaal onderwerpen die mogelijk nog verder uitgediept kunnen worden. Deze uitgave is straks in de boekhandel te koop.
       Maar donateurs van de IJsselakademie genieten een belangrijke reductie op deze uitgave. Indien men per briefkaart bestelt bij het secretariaat ontvangt men, als introductie, deze bundel belangwekkende bijdragen tegen de prijs van f 12,50.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.