Start

START

       De IJsselakademie is voor onze streek (laten we zeggen de IJssel-Vechtdelta) een nieuwe instelling. Zij wil de zaken van natuur en cultuur, voorzover het onze streek betreft, op weten schappelijke wijze bestuderen.

       Is dit nu alleen maar een zaak van hoogzwevende zuivere wetenschap, van hooggeleerde dames en heren? Gelukkig niet. Zulke mensen hebben wij wel hard nodig, maar de Fryske Akademy heeft bewezen, dat een samenwerking van de wetenschapsbeoefenaren en de goede amateurs (= liefhebbers) voortreffelijke resultaten kan opleveren. Amateurs kunnen met steun en onder toezicht van de ‘wetenschappers prachtig werk verrichten bij dialektonderzoek, folklorestudie, studie van flora en fauna in ons gebied, economie vroeger en nu, verkeer, kunst e.d.

       Dit nu wil de IJsselakademie opbouwen. Daarvoor is geld nodig van de overheden. Daarvoor zijn medewerkers nodig. Daarvoor zijn donateurs nodig.
       Ons orgaan, de IJsselakademie-Koerier, wil u daarvoor winnen en de nodige informatie geven. Wij streven in het aanloopjaar, 1977, naar de aanmelding van 500 donateurs, en 100 medewerkers op velerlei gebied.
       Kom op voor uw streek en versterk ons IJsselakademisch front.
Kampen, 15 april 1977
       Drs. S. van Tuinen, voorlopig voorzitter van de IJsselakademie

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.