Werk ligt voor het oprapen

Werk ligt voor het oprapen

       Terwijl de IJsselakademie nog niet eens van start is gegaan ligt er al een lange reeks van mogelijke onderwerpen op tafel, die een nadere studie meer dan waard zijn. De gegevens er voor liggen er in onze regio voor het oprapen. Zij moeten alleen verzameld en uitgewerkt worden en op dat gebied ligt er een duidelijke taak voor de IJsselakademie.

       Die gegevens zijn niet alleen te vinden bij mensen die via hun opleiding en hun beroep met deze zaken in contact zijn gekomen. Zij liggen ook bij mensen die geen enkele opleiding in die richting hebben genoten, maar die zich door een diepe belangstelling tot ware deskundigen in bepaalde sectoren hebben opgewerkt. Er zijn mensen die de hele dag tussen vier muren werken, maar alles weten van het vogelleven en of van de planten in hun omgeving. Er zijn mensen die nooit op zee zijn geweest maar veel weten van de vroegere Zuiderzeevisserij.
       Dit zijn maar enkele voorbeelden. Op bijna elk gebied vindt men deze mensen, die wel aangeduid worden met het oude woord ‘sneuper’. Het zijn snuffelaars die op het gebied van hun speciale belangstelling een schat van gegevens en wetenswaardigheden hebben verzameld. Vaak ook weten zijn van elkaars bestaan niet af en vaak ook liggen de interessante resultaten van hun liefhebberij ergens in een lade omdat zij niet weten wat zij er verder mee kunnen doen.
       De IJsselakademie beoogt deze mensen te verenigen in werkverbanden. Via uitwisseling van gedachten en gegevens, eventueel met medewerking van meer deskundigen, kan veel met dit materiaal worden gedaan en kan het voor een grote kring bereikbaar worden gemaakt.
       Een deel van deze werkverbanden zal zich ongetwijfeld bezig houden met wat in het verleden in dit gebied was. Maar er liggen ook grote mogelijkheden in het inventariseren en het vastleggen van actuele zaken, die de moeite waard zijn om nader bestudeerd te worden opdat de betekenis en de waarde er van vast gesteld worden.
       Uiteraard kan het voorkomen dat ook al andere organisaties met onderzoek op bepaalde delen werkzaam zijn. De IJsselakademie ziet het als haar taak om dan contacten en overleg tot stand te brengen. Het gaat er niet om wie het werk doet, maar om de vraag of het gedaan en goed gedaan wordt. Samen kan men dan altijd meer dan alleen.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.