Acquoy, Johannes Gerardus Rijk

Johannes Gerardus Rijk Acquoy (Amsterdam 3 januari 1829 – Leiden 15 december 1896), predikant, hoogleraar, zn. van Jacobus Acquoy, onderwijzer en Maria van den Berg. Gehuwd op 12 juni 1862 te Amsterdam met Alida Regina Margaretha Schreiner (Amsterdam 1845 – Zaltbommel 22 juni 1867, dr. van George Gottfried Schreiner, commissionair, koopman en Alida Aldag.

Over Johannes Gerardus Rijk Acquoy:
 
– Rogge, H.C. (1897) Ter nagedachtenis van Prof. Dr. J.G.R. Acquoy. Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, 6, I-VIII.
– Pijper, F. (1898) Levensbericht van Johannes Gerhardus Rijk Acquoy. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde., 290-331

 
Werken van Acquoy:

– Acquoy, J.G.R. (1864) Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven. In B. ter Haar & W. Moll (Red.), Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in Tafereelen. 1 (pp. 376—391). Amsterdam: G. Portielje & Zoon.
– Acquoy, J.G.R. (1864) Het klooster en de klooster-vereeniging van Windesheim. In B. ter Haar & W. Moll (Red.), Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in Tafereelen. 1 (pp. 392—418). Amsterdam: G. Portielje & Zoon.
– Acquoy, J.G.R. (1875) Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Eerste Deel. Utrecht: Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
– Acquoy, J.G.R. (1876) Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Tweede Deel. Utrecht: Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
– Acquoy, J.G.R. (1880) Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Derde Deel. Utrecht: Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
– Acquoy, J.G.R. (1880) De Kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eene bijdrage tot de kennis van het inwendig leven der fraterhuizen. Versl. en Meded. der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, 2e reeks, 9, 4—42.
– Acquoy, J.G.R. () De voortdurende invloed van Windesheim. In: de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde (Bijlagen tot het verslag der „Historische Commissie”).
– Acquoy, J.G.R. () Is de Windesheimsche prior Johannes Vos van Heusden de schrijver van de ,,Epistola de vita et passione Domini nostri Jesu Christi’’? In: de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde (Bijlagen tot het verslag der „Historische Commissie”).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.