Verslagen en Mededelingen 4e stuk 1867

Verslagen en Mededelingen 4e stuk 1867

INHOUD

- I. Nota over den leeftijd van het handschrift in het Deventer archief, door Dr. J. van Vloten als oudste stadsboek of stadrecht van 1381 uitgegeven.
- II. Deventers oudste stadrecht (1448).- III. Nog iets over Hyen en Tegeders.
- IV. Ordinarii van Kampen en Zwolle.
- Oudste ordinarius van Kampen.
- Ordinarius oppidi Campensis
- Eerste brief van 21 Febr. 1334.
- Tweede brief van 21 Febr. 1334.
- Ordinancie der Stadt van Zwolle, dat jair doer te holden alst van oldes gewoentlicken is gewest.
- Woe ende wie die officien der Scepene doen ende riegieren sall.
- V. Het Overijsselsch en Geldersch Adelijk geslacht van Van Essen.
- VI. Philippus Rovenius en zijne naaste bloedverwanten.

Category(s): Overijssel
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *