Jacobus (Bob) Erdtsieck

Jacobus (Bob) Erdtsieck (Amsterdam 1921 – ), gemeente ambtenaar

Werken van Jacobus Erdtsieck:

-Gelijk een lelie onder de doornen. Schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk van Zwolle (1869-1945). 62p. ISBN: 9789080043626. Zwolle, 1989.
-Het zingende kerkje. Geschiedenis van de Lutherse Kerk in Zwolle in haar “herstelde” periode (1818-1947). 59p. ISBN: 9789080043619. Zwolle, 1989.
-Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid. Verkenning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830-1940. Uitgave: Hervormde Gemeente Zwolle. 147p. ISBN: 9789090027555. Zwolle, 1989.
-Van lokaal tot kerk. Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle 1895-1940. 45p. ISBN: 9789080043633. Zwolle, 1990.
-Zwolle in geel-wit. R.K. kerk van 1855-1941. 48p. ISBN: 9789080043657. Zwolle, 1991.
-Geloven zonder confessie. De geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle van 1795-1942. 70p. ISBN: 9789080043640. Zwolle, 1991.
-Geven en uitgeven. De kerk en haar geld in de loop der eeuwen. Uitgave: Hervormde Gemeente Zwolle. 20p. Zwolle, 1992.
-Geloven in veelvoud. Tweehonderd jaar kerken en kerkgangers in Zwolle, 1795-1990. Uitgave in eigen beheer. 60p. ISBN: 9789080043664. Zwolle, 1993.
-Genoeg van die zoogenaamde vooruitgang. De gedachtenwereld van ds. Jan Vermeer. 20p. Zwolle, 1993.
-Kerken onder druk. De Zwolse kerken gedurende de jaren, 1672-1674, 1795-1813, 1940-1945. 32p. ISBN: 9789080043671. Zwolle, 1994.
-Elim. De geschiedenis van een evangelisatievereniging in Zwolle van 1904 tot 1964. 28p. ISBN: 9789090101149. Zwolle, 1996.
-De eeuw’ge wijngaard Gods. Een schets van de Hervormde Gemeente te Windesheim, 1632-1990. Uitgave in eigen beheer in samenwerking met de kerkeraad van Windesheim. 66p. ISBN: 9789080043688. Zwolle, 1996.
-Vrijheid en verdraagzaamheid. 75 jaar Remonstrantse Broederschap in Zwolle. 30p. ISBN: 9789080043695. Zwolle, 1996.
-Als een lelie onder de doornen. De gereformeerde kerk in Zwolle vanaf 1835. 88p. ISBN: 9789080043602. Zwolle, 1997.
-Baron van Aerssen Beijeren van Voshol. Een negentiende-eeuwer als redder van de Grote Kerk in Zwolle, 1824-1914. Uitgave: Stichting Restauratiefonds Grote Kerk (samen met B. Veltman). 15p. Zwolle, 1998.
Tegen de stroom in. De Hervormde Gemeente van Zwolle, 1940-2000. (samen met J.J. van Belois). 84p. ISBN: 9789080551411. Zwolle, 2000.

Category(s): Auteurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *