Jacobus (Bob) Erdtsieck

Jacobus (Bob) Erdtsieck (Amsterdam, 10 april 1921 – Zwolle, 4 juni 2018), jeugdwerkleider/catecheet Hervormde Gemeente (sept. 1947 – jan. 1953), hulpprediker te Eerbeek (?), regionaal jeugdwerkleider CJMV te Groningen en Drenthe (?), bedrijfsmaatschappelijk ambtenaar Gemeente Zwolle? (1972-1983), ouderling (en scriba) Hervormde Wijkgemeente Holtenbroek te Zwolle (1976-1987), historicus, zn. van Jacobus Erdtsieck (Haarlem, 1893 – Haarlem, 1980), magazijnbediende en Martha Gesina Felderhoff (Amsterdam, 1894-?). Gehuwd 1. op 1947 te ? met Wilhelmina Johanna Jansen (1 augustus 1922 – 1 januari 1980). Gehuwd 2. op 1980 te ? met Jacoba (Cobie) van der Burg (Sneek, 6 september 1922 – Zwolle 17 juni 2007).

Werken van Jacobus Erdtsieck:
 
– Erdtsieck, J. (1989). Gelijk een lelie onder de doornen: Schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk van Zwolle (1869-1945). Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1989). Het zingende kerkje: Geschiedenis van de Lutherse Kerk in Zwolle in haar “herstelde” periode (1818-1947). Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. & Faber, W. (1989). Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid: Verkenning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830-1940. Zwolle: Hervormde Gemeente Zwolle.
– Erdtsieck, J. (1990). Van lokaal tot kerk: Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle 1895-1940. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1991). Zwolle in geel-wit: R.K. kerk van 1855-1941. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1991). Geloven zonder confessie: De geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle van 1795-1942. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1992). Geven en uitgeven: De kerk en haar geld in de loop der eeuwen. Zwolle: Hervormde Gemeente Zwolle.
– Erdtsieck, J. (1993). Geloven in veelvoud: Tweehonderd jaar kerken en kerkgangers in Zwolle, 1795-1990. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1993). De bewoningsgeschiedenis van Kamperstraat 10. Zwols historisch, 10 (3), 81-88.
– Bannink, B.J. & Erdtsieck, J. (1993). De ongedeelde kerk. In B.J. Bannink (Red.), Over ziel en zaligheid: geloofsbeleving in Overijssel.1 [1. Jaarboeken Overijssel; 1993] (pp. 7-17) Zwolle: Waanders.
– Bannink, B.J. & Erdtsieck, J. (1993). Calvinistische triomf. In B.J. Bannink (Red.), Over ziel en zaligheid: geloofsbeleving in Overijssel.2 [2. Jaarboeken Overijssel; 1993] (pp. 19-33) Zwolle: Waanders.
– Bannink, B.J. & Erdtsieck, J. (1993). Verdeeld geloven. In B.J. Bannink (Red.), Over ziel en zaligheid: geloofsbeleving in Overijssel.3 [3. Jaarboeken Overijssel; 1993] (pp. 35-77) Zwolle: Waanders.
– Erdtsieck, J. (1993). Genoeg van die zoogenaamde vooruitgang. De gedachtenwereld van ds. Jan Vermeer. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1994). Een rouwbord in de Grote Kerk. Zwols historisch tijdschrift, 11 (4), 28-31.
– Erdtsieck, J. (1994). In ’t Catholycke gelove herstelt: Het kerkelijk leven in de rampjaren 1672-1674. Zwols historisch tijdschrift, 11 (4), 129-136.
– Erdtsieck, J. (1994). Kerken onder druk: De Zwolse kerken gedurende de jaren, 1672-1674, 1795-1813, 1940-1945. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. & Berghuis, K.C. (1995). Echo’s uit het verleden: Herinneringen en verhalen van bewoners van de Zwolse verzorgingshuizen.4 [4. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bevrijdingsfeest door de gezamenlijke Zwolse verzorgingshuizen] Zwolle: Gezamenlijke Zwolse Verzorgingshuizen.
– Erdtsieck, J. (1995). Zwolse kerken in oorlogstijd. Zwols historisch tijdschrift, 12 (1), 26-30.
– Erdtsieck, J. (1996). Elim. De geschiedenis van een evangelisatievereniging in Zwolle van 1904 tot 1964. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1996). De eeuw’ge wijngaard Gods: Een schets van de Hervormde Gemeente te Windesheim, 1632-1990. Zwolle: Eigenbeheer 5 [5. uitgave in eigen beheer in samenwerking met de kerkeraad van Windesheim.]
– Erdtsieck, J. (1996). Vrijheid en verdraagzaamheid. 75 jaar Remonstrantse Broederschap in Zwolle. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. (1997). Als een lelie onder de doornen. De gereformeerde kerk in Zwolle vanaf 1835. Zwolle: Eigenbeheer.
– Erdtsieck, J. & Veldman, B. (1998). Baron van Aerssen Beijeren van Voshol: Een negentiende-eeuwer als redder van de Grote Kerk in Zwolle, 1824-1914.6 [6. St. Michaëlslezing op dinsdag 29 september 1998.] Zwolle: Stichting Restauratiefonds Grote Kerk.
– Erdtsieck, J. & Belois, J.J. van (2000). Tegen de stroom in. De Hervormde Gemeente van Zwolle, 1940-2000. Zwolle:

– Hul, R.M. van ’t. (februari, 2019) Bibliografie van Jacobus (Bob) Erdtsieck (Amsterdam, 10 april 1921 – Zwolle, 4 juni 2018).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.