Woord vooraf

WOORD VOORAF

Jubilea zijn er om gevierd te worden.
Zo zou iemand kunnen zeggen: ‘‘we hebben feest, want onze kerk is jarig. Ze bestaat al honderd jaar’’.
Op dat woord is heel wat af te dingen.
Allereerst is de Kerk niet van ons, maar van de Zoon van God, Die Zijn Kerk vergadert, beschermt en onderhoudt.
Vervolgens doet Hij dat niet alleen gedurende de laatste honderd jaar, want Hij is daar al mee bezig vanaf het begin van de wereld.
Dat neemt niet weg, dat Hij dat ook in onze stad Hengelo heeft gedaan, een eeuw achtereen.
In dit kerkvergaderend werk van onze Here Jezus Christus weten wij ons opgenomen,
We belijden: ‘‘Uw gangen zo vol roem en eer, zijn aan Uw volk gebleken’’.
Zal dat volk, waartoe zij mogen behoren, daar onbewogen onder blijven? Dat kan niet! En dus: we hebben feest.
Jubilea zijn er om gevierd te worden.
‘‘‘k zal gedenken hoe vóór dezen ons de Heer heeft gunst bewezen’’.
Bij dit dankbaar terugzien in het verleden, terwijl we tegelijk hoopvol opzien voor wat de toekomst betreft, willen we u helpen met het aanbieden van dit gedenkboekje als een feestgeschenk.
Opsteller en samensteller zijn we erkentelijk voor hun bijdrage.

Hengelo, april 1992  Voor de kerkeraad
J. Geersing

Category(s): Hengelo, Kerken
Tags: , ,

Comments are closed.