Bruijn, Abraham Gijsbert de (1874-1957)

Abraham Gijsbert de Bruijn (Amsterdam, 18 december 1874 – Oldenzaal, 26 januari 1957), arts 1 [1. 40 jaar arts (7 december 1941) Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), 84 (IV), 48.] Oldenzaal (december 1901 -?), leraar gezondheidsleer Rijksnormaalschool Oldenzaal (1903-1925), controlerend geneeskundige Nederlandse Spoorwegen (1923-1940), mede-oprichter Oldenzaalse Oudheidkamer 2 [2. De vereeniging „De Oldenzaalsche Oudheidkamer” werd 24 October 1906 opgericht door de heeren P.J. Gelderman, H.J. Hommels, A.G. de Bruyn, J. Lansink te Oldenzaal en J.B. Bernink te Denekamp. De statuten werden goedgekeurd bij K. B. van 16 Februari 1907, No. 31, welke goedkeuring werd verlengd bij K. B. van 24 Juli 1935, No. 64. Bron: Formsma, W.J. (1940). De Archivalia van de Oldenzaalsche Oudheidkamer.] (1906-?), voorzitter Maatschappij tot Nut van het Algemeen afdeling Oldenzaal. Zoon van Cornelis Marinus de Bruijn, apotheker (1840-) en Albertha Christina Teessen (1848-1903). Gehuwd op 14 juni 1910 te Vlissingen met Antoinette de Ruijter (Vlissingen, 5 oktober 1883 – ), dochter van Jan Hercules de Ruijter (1845-1922), chocolade fabriekant, wijnhandelaar en Cornelia Catharina de Veij Mestdagh (1859-1952).

Werken van Abraham Gijsbert de Bruijn:

  • Bruijn, A.G. de (1911). Oldenzaal, verklaring van den naam dezer stád.3 [3. Voordracht, gehouden voor de „Oldenzaalsche Oudheidkamer” op 25 januari 1911.] Oldenzaal: G. Bruggeman.
  • Bruijn, A.G. de (1915). De schipleide bij Oldenzaal. Versl. en Mededel. VORG, 31, 97-98.
  • Bruijn, A.G. de (1918). Het schatregister van Twenthe te Oldenzaal. Versl. en Mededel. VORG, 35, 68-95.
  • Bruijn, A.G. de & Mulders, G.J. [1925]. Het steenhuis te Oldenzaal: De groote steen te Oldenzaal: De uithangteekens te Oldenzaal: De Oirphede: Paalburgers.4 [4. door G.J. Mulders: De Oirphede: Paalburgers. Lezingen gehouden voor de Leden der Oldenzaalsche Oudheidkamer. Overdruk uit het „Weekblad v. Oldenzaal en Omstreken.] Oldenzaal: [z.u.]
  • Bruijn, A.G. de (1926). Oude symbolen in de omstreken van Oldenzaal en in deze stad. Versl. en Mededel. VORG, 43, 61-82.
  • Bruijn, A.G. de & Nieuwenhuis, Ign. (1927). Gids voor Oldenzaal en De Lutte. Oldenzaal: Oldenzaalsche Courant en Handelsdrukkerij.
  • Bruijn, A.G. de (1929). Geesten en Goden in oud Oldenzaal. Oldenzaal: Verhaag.
  • Bruijn, A.G. de (1934). De Nederlands Hervormde kerk te Oldenzaal, 1633-1933: Het leven van Hendrik Jan Bos: Ds. Herman Gempt in Algiers: Ds. G.F. Racer te St. Croix: 4 opstellen. Oldenzaal: Oldenzaalsche Oudheidkamer.
  • Bruijn, A.G. de (1947). In en om de Oldenzaalsche Oudheidkamer

– Hul, R.M. van ’t (maart, 2021). Bibliografie Abraham Gijsbert de Bruijn (Amsterdam, 18 december 1874 – Oldenzaal, 26 januari 1957)

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.