Zanden, Prof. Dr. Jan Luiten van

Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden (IJmuiden, 1955), studeerde geschiedenis en economie Vrije Universiteit Amsterdam (-1981), hoogleraar economische en sociale geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam (1987-1992), Gewoon hoogleraar Geschiedenis na de middeleeuwen, in het bijzonder die van de maatschappelijke verhoudingen Universiteit Utrecht (1 september 1992 – 1 februari 2009), Honorair hoogleraar Maddisonleerstoel Rijksuniversiteit Groningen (2010-2015), Faculteitshoogleraar Global economic history in an interdisciplinary perspective (1 februari 2009 – heden), lid KNAW (1997-heden).

Promoveerde op 22 mei 1985 bij prof. dr. A.M. van der Woude, dr. H.K. Roessingh (co-promotor) tot doctor in de landbouwwetenschappen aan de Landbouwhogeschool in Wageningen op een dissertatie: De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914.

Op de medewerkerspagina van de Universiteit Utrecht vind u meer informatie.

Werken van Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden met betrekking tot de geschiedenis van Overijssel:

  • van Zanden, J.L. (1984). Boeren, keuters en landarbeiders. De sociale structuur van Salland aan het begin van de negentiende eeuw. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 10, 155-193.
  • van Zanden, J.L. (1984). De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830. A.A.G. Bijdragen, 24, 105-130.
  • van Zanden, J.L. (1986). De telling van de veestapel en de graanproduktie in Zwollerkerspel in 1526: Een stukje in een legpuzzel. A.A.G. Bijdragen, 28, 93-107.
  • van Zanden, J.L. (1986). De opheffing van de markegenootschappen en de verdeling van de markegronden in Salland, 1810-1865. Spiegel Historiael, 21, 35-40.
  • van Zanden, J.L. (1988). De landbouw op de zandgronden van Oost-Nederland. Tijdschrift voor geschiedenis, 101, 190-205.
  • van Zanden, J.L. (1994). De demografische ontwikkeling van Overijssel 1475-1795. Overijsselse Historische Bijdragen, 109, 39-50.
  • van Zanden, J.L. (1994). Industrialisatie en inkomensverdeling in Overijssel, 1750-1875. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 1 [1. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.], 109, 434-449.
  • van Zanden, J.L. & Trompetterr, C. (2001). Over de geschiedenis van het platteland in Overijssel (1550-1850). Elf studies. Kampen: IJsselacademie.

 
– Hul, R.M. van ’t (febr., 2021). Bibliografie 2 [2. Voor een volledig overzicht zie NARCIS.] Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden (IJmuiden, 1955)

Category(s): Auteurs

Comments are closed.