Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, XIII Deel, 2e Serie, 3e Deel, 1901

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, dertiende Deel, 2e serie, 3e deel, 1901.

Uitgegeven door Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, en Mr. L. van Hasselt, Archivaris van Overijssel.
 
 

INHOUD BLZ
INHOUD DER 1e AFLEVERING
Het album amiconun van Samuel van Diest. 1
Militaire marschen van den donderpoëet, 1785. 26
Geslachtkundige aanteekeningen. Eschede. 35
Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle. 54
De vicarie van het Heilige Kruis te Ootmarsum. 58
Padengave. 62
Staat van bezittingen van Herbert van Putten, 1313. 63
Johan Picart beveelt zijne antiquiteyten bij den magistraat van Kampen aan, 1660. 83
Eene bijdrage tot de geschiedenis der vervolging der Remonstranten. 86
Marcus Gualtherus, 1621. 94
INHOUD DER 2e AFLEVERING
Het Necrologium van de St. Nicolaaskerk te Kampen, 13e – 16e eeuw. 97
INHOUD DER 3e AFLEVERING
Ds. Johs. Henricus Weerman van Denekamp en zijne huishouding. 195
Fransche schoolmeesters en schoolmaitressen te Kampen. 228
Regeling van het loon der timmerlieden te Zwolle, 1631. 265
De „Wilcoeren” van de Marke van Haarle. 267
De Markecedul van Holten. 271
_______________↓_______________


|pag. II|
Zes brieven van Markgraven van Brandenburg aan de stad Kampen, 1544 – 1609. 278
Het erve Roessinck onder Hardenberg 288
Aanteekeningen over kachels. 289
INHOUD DER 4e AFLEVERING
Geslachtkundige aanteekeningen. Putman. 291
Geslachtkundige aanteekeningen. Cramer. 305
Een geschil tusschen Ridderschap en Steden van Overijssel en Frederik de Groote. 316
Wijze van procedeeren voor de Lage Bank te Kampen. 328
Een proces over de havezate de Boschcamp onder Olst, 1629 – 1640. 339
Merkwaardige weersvoorspellingen. 347
Scherprechters te Kampen, 1436 – 1769. 353
Oranjelied, 1717. 367
Hoe de Zondag ontheiligd werd in 1669. 372
Een brief aan den generaal von Schinner, commandant van Deventer, 1813 – 1814. 377
Category(s): Geen categorie

Comments are closed.