Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Achtste Deel, 1886

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

De klokgieter François Hemony vervaardigt het klokkenspel te Kampen.
De landmeter Thomas Berentsz, 1611.
De Deventer apothekers-ordonnantie van 1773.
Memoriaal van de reis van een commissie van Ridderschap en Steden naar Heidelberg, naar den elect Frederik van Baden, 1496.
Aanteekeningen betreffende het oude raadhuis te Kampen.
Griffiers, klerken en kamerbewaarders der provincie.
Watermolens in Mastebroek, 1768.
Straffen in criminele zaken.
De kapel te Diexbergen.
Panding.
Fragment van een onbekend handschrift van een Nederlandschen Saksenspiegel.
Voorslagen in de Marken.
De geneeskunstbeoefenaren te Kampen.
IV. De vroedvrouwen.
Testament van Gesina ter Borch.
Testament van den schilder Bernhard Vollenhove.
De secretarissen van Deventer.
Werkzaamheid der Jesuiten in Overijssel, 1638.
Plaatsen waar oudtijds de R.C. godsdienst uitgeoefend is.
De grondwet van 1814.
Twente in de 3e eeuw.
Landeweren.
Bouwstoffen voor eene handels-geschiedenis van Overijssel.
Aanteekeningen betreffende de stads voorspraken te Kampen.
Bankeroet volgens Overijsselsch recht, 1627.
Secretarissen van Kampen.
Geslachtkundige aanteekeningen. Nilant.
Een en ander omtrent Johan van Twickelo tot Borgbeuningen, 1621-1622.
Advies van Mr. J.D. Meijer over hofhorigheid.
Album amicorum van Hermannus Winhouius Transissulanus.
Klagt eener Vlissingsche moeder in wintermaand 1807.
Verboden boekjes van den Zwolschen voorlezer Barent Hackvoort, 1708.
Arrestatie van Kamper schepen in de Sond en in de Belt, 1533-1537.
Latijnsche verzen van Reiner Bogerman van Dockum op de overwinning in 1510 door Kampen op de Gelderschen behaald.
Gerard ter Borch.
Secretarissen van Zwolle.
De invoering van de crimineele ordonnantien van Koning Philips in Overijssel 1569 en 1570.
Nederlansche studenten te Orleans.
Geslachtkundige aanteekeningen. Assinck (te Zwolle).
Bartholomeus Breenborch.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.