Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1854. Negentiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1854.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1854. Negentiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1854.

INHOUD

Zons- en Maansverduisteringen.
Jaartellingen en Feestdagen.
Kalender.
Genealogie van het Koninklijke Huis.

Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt, door Cost Jordens
Jacobus Revius, door K.J.R. van Harderwijk.
Arnold Moonen, door M.
De gilden te Zwolle, 1413-1416, door M.
Een overblijfsel van middeneeuwschen bouwrtrant, door M.
De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde schans, of het fort, bekend onder den naam van Friesche Kaa, Biscchops Schans, of Schansbeentjesgraven, door F.A. Ebbinge Wubben.
Oude munten, door J.M. v. R.
Stads willekoer van Ommen, door Mr. H.W. Jordens.
Merken op grafsteenen, door M.
Over de belangrijkheid van den Nederlandschen bodem voor oudheidkundige nasporingen, door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Zacharias Conrad van Uffenbach in Overijssel. 1710. Medegedeeld door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Leopold Casimir graaf van Rechteren, door R. – – G.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.