Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Tiende Deel, 1890.

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Tiende Deel, 1890.

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, in leven Archivaris van Overijssel en Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen.
 

INHOUD BLZ
INHOUD DER 1e AFLEVERING
De familie van Ingen. Eene bijdrage tot de kennis van het voormalig Kamper patriciaat 1
Aanteekeningen 28
Rookhoenders. Miskoorn. 59
Een baggermachine van ’t jaar 1562 66
Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
     XVI (vervolg). Het Zwolsche schoolwezen
73
Een Zwolsche kunstenaar 86
Een Jan-Pleizier uit de 16e eeuw 88
INHOUD DER 2e AFLEVERING
Dalensche leengoederen 89
Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
     XVI (vervolg). Het Zwolsche schoolwezen
93
De vicarie der Maagd Maria te Tubbergen 110
David Wendorp, 1788 115
Een paar bijdragen tot de geschiedenis van de Arenberger gracht 133
Kerkhoven in en na 1798 137
Een Zwolsch drukker 159
Het orgel in de Groote Kerk te Zwolle 160
Aardbevingen te Kampen gevoeld 162
Het stuwschut bij Singraven, 1632 163
Instructie voor den fiscaal van het hoogschoutambt Hasselt 165
Schrijfkunst 167
Officieele onwaarheden 168
INHOUD DER 3e AFLEVERING
Het miskoorn in Twenthe 169
_______________↓_______________


|pag. II|
INHOUD BLZ
Uit de notulen van den kerkeraad te Deventer, 7 Febr 1620 283
INHOUD DER 4e AFLEVERING
In memoriam 284
Mr. J.I. van Doorninck 27 Maart 1840 – 16 Nov 1889 287
Bouwstoffen voor eene handels-geschiedenis van Overijssel. IV. 316
Sloptiende. Stedigheid 323
Het Committé Revolutionair te Ambt Almelo in 1795 325
Rondreizende schoolmeesters, 1739 330
Het Album Amicorum van Daem ten Herenhaeff, 1563, 1564 331
Tubbergensia 338
Rechters of Schouten van Zwolle 356
Kapitein Jan van Campen, 1661 363
De sacristie van de Groote of St. Michaelskerk te Zwolle 366
Bijvoegsels en verbeteringen 367
Category(s): Geen categorie

Comments are closed.