Geschiedenis van Overijssel

INHOUD
WOORD VOORAF 5
I. DE GROND ONDER ONZE VOETEN 9
DE BODEM GESCHIEDENIS VAN SALLAND EN TWENTE
dr Th. van der Hammen 1 [1. Prof. dr. Thomas van der Hammen (Schiedam, 27 september 1924 – Chía (Cundinamarca), 12 maart 2010), Nederlands paleontoloog, botanicus, geoloog, hoogleraar palynologie Universiteit van Amsterdam (1 januari 1980 – 1 oktober 1989)] en prof. dr G. C. Maarleveld 2 [2. Prof. dr. Gerardus Cornelis Maarleveld (Apeldoorn, 8 juni 1916 – Ede, 22 maart 1995), Buitengewoon hoogleraar Fysische geografie van periglaciale en glaciale landschappen Universiteit van Amsterdam (1 augustus 1964 – 1 september 1981)]
11
DE BODEMGESCHIEDENIS VAN NOORD WEST-OVERIJSSEL EN DE NOORDOOSTPOLDER
G. D. van der Heide 3 [3. Gerrit Daniël van der Heide (Rotterdam, 6 juni 1915 – Kallenkote, 18 september 2006), redacteur Algemeen Dagblad (1938-1941), correspondent NRC, assistent van archeoloog A.E. van Giffen Biologisch Archeologisch Instituut Groningen (1946-1948), Hoofd oudheidkundig bodemonderzoek IJsselmeerpolders (1948-1974).]
30
II. WAT DE SPADE AAN HET LICHT BRACHT 35
DE PRE- EN PROTOHISTORIE VAN TWENTE
dr C. C. W. J. Hijszeler 4 [4. dr. Cornelus Coenraad Willem Jan Hijszeler (Winterswijk, 7 augustus 1902 – Enschede, 12 december 1982), archeoloog, zn. van Frederikus Regtnerus Hijszeler en Engelien Keur.]
37
DE PRE- EN PROTOHISTORIE VAN SALLAND, NOORDWEST-OVERIJSSEL EN DE NOORDOOSTPOLDER
G. D. van der Heide
50
III. VAN KAREL DE GROTE TOT KEIZER KAREL 59
DE MIDDELEEUWEN, STAATKUNDIG BESCHOUWD
prof. dr W. Jappe Alberts 5 [5. prof. Mr. dr. Wiebe Jappe Alberts (Amsterdam, 25 augustus 1900 – Voorst, 14 april 1987), ambtenaar Wetgeving Departement van Justitie Batavia, secretaris Delegatie Kinabureau Batavia, wetenschappelijk hoofdambtenaar Universiteit Utrecht (1959-1965), bijzonder hoogleraar vanwege het Utrechts Universiteitsfonds in de interregionale geschiedenis Universiteit Utrecht (1 januari 1960- 1 september 1970), mediëvist, zn. van Jappe Alberts (1870-1925), gezagvoerder ter koopvaardij en Jetske de Boer (1872-1962). Huwde (1e) op 20 december 1935 te Bandoeng met Constance Valette (Buitenzorg, 6 december 1909 – Amsterdam, 28 december 1986), (ontbonden in 1951), Huwde (2e) op 2 januari 1952 met Else Agricola Pet (Djombang, 5 december 1905 – Warnsveld, 30 januari 1983).]
61
RECHTSKUNDIGE VERSCHIJNSELEN IN DE MIDDELEEUWEN
mr G. J. ter Kuile 6 [6. Mr. Gijsbertus Johannus (Gijs) ter Kuile (Ambt-Almelo 24 juni 1906 – Zwolle 29 oktober 1975), lagere school te Almelo, gymnasium te Deventer, studeerde rechten te Leiden, promoveerde op 12 juli 1935, jurist, gemeentearchivaris te Breda (1 april 1944-30 juni 1946) en Deventer (1 juli 1946-30 november 1948), rijksarchivaris Zwolle (1 december 1948 – 1 juli 1971), secretaris VORG, voorzitter Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 1972-1975. zn. van mr. Gijsbertus Johannes ter Kuile (1871-1954) en Geertruida Suzanna Colenbrander (1872-1959).]
69
DE MIDDELEEUWSE STADSRECHTEN
mr K. de Vries
89
WELVAART OP WANKELE BASIS: DE SOCIAAL-ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN GEDURENDE DE MIDDELEEUWEN
prof. dr B. H. Slicher van Bath
93
DE KERK IN HET MIDDEN; DE MIDDELEEUWSE KERK
prof. mgr dr R. R. Post (†)
106
IV. VAN REFORMATIE TOT REVOLUTIE 117
DE NIEUWE GESCHIEDENIS, STAATKUNDIG BESCHOUWD
dr W. J. Formsma
119
RECHTSKUNDIGE VERSCHIJNSELEN IN DE NIEUWERE TIJD
mr G. J. ter Kuile
135
LANDBOUW, TEXTIEL EN TURF
prof dr B. H. Slicher van Bath
154
DE KERK IN HET GEDING
dr A. C. F. Koch
167
V. MENSEN EN MECHANISATIE 179
BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW
dr C. N. Fehrmann
181
VAN VRIJE NAAR GEBONDEN ECONOMIE I ALGEMENE BESCHOUWINGEN
prof. dr B. H. Slicher van Bath
192
2 SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN TWENTE IN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW
dr A. L. van Schelven
198
DE KERK ONDER DRUK
prof. dr Otto J. de Jong
214
VI. OVERIJSSEL NAT EN DROOG 223
WATERSCHAPPEN EN MARKEN IN OVERIJSSEL
mr S. J. Fockema Andreae (†)
229
VII. TAAL EN TEKEN 235
DE TAALGESCHIEDENIS VAN OVERIJSSEL
prof. dr K. Heeroma
237
HET ONVOLTOOIDE TEKEN; LITERATUUR IN OVERIJSSEL
dr H. Entjes
252
VIII. VAN PERKAMENT TOT PAPIER 269
HET GESCHREVEN BOEK
drs B. Berkenvelder-Helfferich
271
HET GEDRUKTE BOEK
dr A. C. F. Koch
276
IX. BOUWEN EN SIEREN 281
VAN CRYPT TOT SPITS; KERKELIJKE BOUWKUNST prof. dr E. H. ter Kuile 283
OVERHEID EN BURGERS ALS BOUWHEREN: STEDELIJKE BOUWKUNST drs Herma M. van den Berg 302
VAN TORENS EN TINNEN; DE VERSTERKTE EDELMANSHUIZEN drs A. L. HulshoFf 310
BALKEN UND DEELEN; ALTE LÄNDLICHE BAUKUNST
dr J. Schepers en E. Jans
322
DE BEELDENDE KUNST IN OVERIJSSEL
J. Verbeek
333
PRAAL EN PRONK VAN KERK, STAD EN GILD
B. Dubbe
341
X. HISTORIESPIEGELS 361
HISTORIOGRAFIE VAN OVERIJSSEL
prof dr W. Jappe Alberts
363
LITERATUUR 369
LIJST VAN AFBEELDINGEN 387
REGISTER 393

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.